Prof. Alan Cienki (Holandia)

Profesor Alan Cienki, pracownik Vrije Universiteit w Amsterdamie, jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie badań nad językiem. Innowacyjność prowadzonych przez niego analiz polega na dwuaspektowym podejściu do języka. Profesor skupia się bowiem zarówno na języku pisanym, jak i języku mówionym, z uwzględnieniem towarzyszącym mu szerokim spektrum zachowań niewerbalnych, takich jak gest.

Profesor Cienki zajmuje się również badaniami nad dynamiczną multimodalną komunikacją, która posiada istotne znaczenie we współczesnej humanistyce. Profesor Cienki jest autorem licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach i pracach zbiorowych. Celem jego badań jest przede wszystkim przybliżenie zachodzących w umyśle procesów kognitywnych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej