Prof. Kostantinos Georgiadis (Grecja)

Profesor Konstantinos Georgiadis - od 2010 roku jest vice rektorem Uniwersytetu Peloponeskiego w Grecji. Pracuje w Zakładzie Organizacji Imprez Sportowych (Management) na Wydziale Nauk o Ruchu i Jakości Stylu Życia Człowieka na Uniwersytecie Peloponeskim.

Pracę doktorską z nauk o Kulturze Fizycznej (Sports Science) obronił na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Mainz (Niemcy).

Od 2006 roku Profesor K. Georgiadis jest również profesorem Stołecznego Instytutu Wychowania Fizycznego w Pekinie (Chiny).

Od roku akademickiego 2009-2010 jest dyrektorem Międzynarodowego Programu Magisterskiego z Nauk o Olimpizmie "Olympic Studies, Olympic Education, Organisation and Management of Olympic Events" zainicjowanym przez Uniwersytet Peloponeski we współpracy z Międzynarodową Akademią Olimpijską.

Obecnie pełni funkcję Honorowego Dziekana Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w Olimpii, Grecja (International Olympic Academy), w której od lat był dyrektorem naukowym, a później przez wiele lat Dziekanem.

Od 2000 roku Kostantinos Georgiadis jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) i jako przewodniczący Komisji do spraw Kultury i Edukacji Olimpijskiej przy MKOl, w latach 2005-2010 został wybrany na członka Komisji koordynującej prace nad organizacją I Letnich Igrzysk Młodzieżowych (Youth Olympic Games) w Singapurze.

Podczas przygotowań do Igrzysk w Atenach (2004) prof. K. Georgiadis był jednym z 17 członków Rady Nadzorczej przy Komitecie Organizacyjnym Igrzysk Olimpijskich - "Ateny 2004".

Pięciokrotnie od roku 1992 do 2012 jest wybierany na członka Komitetu Naukowego Międzynarodowego Towarzystwa Historyków Olimpijskich (ISOH). W roku 2007 został uhonorowany przez to Towarzystwo za prace naukowe na rzecz Olimpizmu.

Był wielokrotnie zapraszany na międzynarodowe kongresy i fora w roli key speakera.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej