Prof. dr Sako Musterd (Holandia)

Profesor Sako Musterd jest profesorem w zakresie geografii społecznej i geografii miast , dyrektorem Centrum Badań Miejskich Uniwersytetu w Amsterdamie oraz członkiem Rady Naczelnej Królewskiego Holenderskiego Towarzystwa Geograficznego.

Prof. Sako Musterd jest wykładowcą w licznych programacj holenderskich i europejskich, takich jak Eurex, European Masters in Urban Studies (e-Urbs) oraz Amsterdam Metropolitan Masters Programme (we współpracy z Berlinem, Nowym Jorkiem i Londynem).

Profesor Musterd brał udział w wielu dużych europejskich programach badawczych, a w kilku z nich pełnił rolę koordynatora (URBEX, ACRE, Social Polis). Profesor w ostatnich latach zajmował się m.in. rolą tzw. sektora kreatywnego w europejskich obszarach metropolitalnych oraz jego wpływem na ich konkurencyjność. Był koordynatorem międzynarodowego projektu badawczego ACRE (Accommodating Creative Knowledge - Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union), realizowanego w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, którego współwykonawcą był UAM, jednym z Partnerów Lokalnych - Miasto Poznań. Wyniki projektu zostały opublikowane m.in. w obszernej monografii pt. "Making Competitive Cities: Pathways, Actors and Policies", której Prof. Musterd był współredaktorem (London, New York: Wiley-Blackwell, 2010).

Celem obecnej wizyty Prof. Musterda w Poznaniu jest upowszechnienie wyników projektu dotyczących problematyki rozwoju sektora kreatywnego, w tym pokazanie pozycji Poznania na tle innych regionów metropolitalnych Europy.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej