Prof. dr Martin Hartmann (Niemcy)

Profesor Hartmann jest kierownikiem Erlangen Catalysis Resource Center (ECRC) na Uniwersytecie Erlangen - Nürnberg. To ekspert w tematyce zrównoważonego i proekologicznego rozwoju chemii, a w szczególności małotonażowych technologii osiąganych przy użyciu katalizy heterogenicznej, tj. przez przeprowadzanie reakcji chemicznych z zastosowaniem katalizatorów.

Do szczególnych zainteresowań badawczych Profesora Hartmanna należy zaliczyć: nanomateriały, badanie właściwości nowoczesnych materiałów, wysokospecjalistyczne techniki w badaniach nanomateriałów i procesów zrównoważonego rozwoju chemii przemysłowej oraz tzw. "zielona chemia".

Prof. Hartmann opublikował wiele prac w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej na temat nowych procesów, w tym reakcji tandemowych pozwalających na zastąpienie wcześniejszych środowiskowo uciążliwych procesów. Podejmuje się projektowania procesów całkowicie bezpiecznych dla człowieka i środowiska,

w szczególności uzyskiwania "100% konwersji surowców w 100% do pożądanego produktu", bez produktów ubocznych, przy jak najmniejszej emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych oraz przy jak najmniejszej liczbie kroków przemysłowych, stosując tym samym reguły tzw. "zielonej chemii".

Warto zaznaczyć, iż Prof. Hartmann ma również doświadczenie w technikach służących do określania natury nanomateriałów, a w szczególności techniki NMR (jego doktorat poświęcony był na udoskonalanie metodyki pomiaru ciał porowatych).

Równocześnie jest to autor ponad 160 publikacji w renomowanych czasopismach w zakresie nanomateriałów i katalizy heterogenicznej, ko-edytor książek, rozdziałów w encyklopedii i specjalnych numerów czasopism.

Profesor Hartmann jest członkiem komitetów sterujących międzynarodowych stowarzyszeń, m.in. International Zeolite Association, International Mesostructured Materials Association.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej