Prof. dr hab. Dmitrij Dobrovol"skij (Rosja)

Prof. dr hab. Dmitrij Dobrovol"skij jest profesorem w Instytucie Języka Rosyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, od 2001 r. prowadzi również szeroko zakrojone badania korpusowe dla Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu. Jest członkiem rady naukowej Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheim.

Działalność Profesora Dmitrija Dobrovol"skijego obejmuje badania z zakresu językoznawstwa stosowanego i kognitywnego, językoznawstwa korpusowego, semantyki leksykalnej, frazeologii, leksykografii i frazeografii. Profesor jest przedstawicielem i kontynuatorem tradycji słynnej Moskiewskiej Szkoły Lingwistycznej. Znaczący wkład do nauki światowej wniósł przede wszystkim w obszarze frazeologii, w którym pozostaje niekwestionowanym autorytetem.

Jest autorem obszernej teorii frazeologii oraz współautor prestiżowej serii "Phraseology: An International Handbook of Contemporary Research".

Profesor badania nad frazeologią łączy z praktycznym zastosowaniem ich wyników w słownikach jedno- i dwujęzycznych, których jest współautorem i redaktorem.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej