Prof. Michael Giersig (Niemcy)

Prof. Michael Giersig urodził się w Wielkopolsce. Karierę naukową rozpoczął studiując na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, edukację oraz badania naukowe kontynuował w Instytucie Fritza-Habera, w Instytucie Maxa-Plancka w Berlinie, Uniwersytecie Poczdamskim oraz na Frei Universität w Berlinie, gdzie aktualnie pracuje.

Profesor Giersig zajmuje się preparatyką nanometrowych półprzewodnikowych, metalicznych cząstek magnetycznych. Do problemów badawczych, które podejmuje należy także wliczyć tworzenie specjalnych nanostruktur (1-D, 3-D) opartych na pojedynczych nanocząstkach.

Problematyka badawcza, którą zajmuje się prof. Giersig jest szczególnie ważna w kontekście użycia tych materiałow w projektowaniu i wytwarzaniu nanokomponentów fonkcjonalnych, umozliwiających poprawę właściwości istniejących materiałów o szerokich zastosowaniach w fotonice, przewodzących polimerów, materiałów półprzewodnikowych i kompozytów.

Działalnośc naukowa profesora odzwierciedla się w licznych publikacjach naukowych, których aktualnie jest ponad 216. Dotyczą one chemii, inżynierii materiałowej, fizyki, biochemii, medycyny oraz nanotechnologii. Cytaty autora były publikowane ponad 11700 razy. Profesor znalazł się w "Top 100" - światowym rankingu chemików z ostatnich dziesięciu lat (2000-2010), gdzie znalazł się na 74. pozycji w dziedzinie chemii oraz na 83. z zakresu inzynierii materiałowej.

Do najważniejszych osiągnięć oraz nagród, którymi został uhonorowany można zaliczyć m.in.: Visiting Professor Chińskiej Akademii Nauk (2010), Nagrodę naukową Inovation competition in Medical Technology BMBF (2007), Medal I stopnia za wybitne zasługi dla rozwoju Wydziału Inzynierii Fizycznej Politechniki Czeskiej w Pradze (2007), stypendium Fulbrighta za badania w Boston College oraz Harvard Medical School (2005/06).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej