Prof. Marek Łoś (Szwecja)

Profesor Marek Łoś jest wykładowcą na Dept. Clinical & Experimental Medicine, Integrative Regenerative Med. Center (IGEN), Linköping University Sweden. Jego najważniejszym osiągnięciem naukowym jest odkrycie, że proteazy z rodziny kaspaz biorą udział w apoptozie (Los et al., Nature, 1995). Poza medycyną degeneratywną oraz onkologią eksperymentalną, do zainetersowan profesora należy również biotechnologia medyczna.

Do najważniejszych publikacji naukowca można zaliczyć m.in.: "The role of caspases in Development, Immunity, and Apoptotic Signal Trans..." oraz "Requirement of an ICE/CED-3 protease for Fas/APO-lmediated apoptosis".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej