Prof. Tomasz Haertle (Francja)

Profesor Heartle od 1988 roku pracuje w jednym z czołowych instytutów zajmujących się biochemią oraz biotechnologią roślinną w Europie (INRA Research Center, Nantes, Francja), gdzie kieruje grupą badawczą zajmującą się inżynierią białek. Jest też poważanym ekspertem w Agence Nationale de Securité Sanitarie (Francja) oraz European Food Safety Agency.

W 1976 roku otrzymał tytuł naukowy doktora na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Ponadto jest doktorem honoris causa uniwersytetu w Sofii oraz Rosyjskiej Akademii Nauk.

W swojej dzialalności naukowej zajmuje się m.in. biologiczną aktywnością białek i peptydów oraz badaniami ich biologicznej aktywności, a także rolą białek w receptorach smaku.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej