Prof. Bernard Gendron (Kanada)

Bernard Gendron jest profesorem na Département d'informatique et de recherche opérationnelle (DIRO) oraz dyrektorem Międzyuniwersyteckiego Centrum badań nad sieciami biznesowymi, logistyką I transportem (CIRRELT) w Montrealu (Kanada). Ponadto jest członkiem ILOG, oraz profesorem wizytującym w prestiżowych uczelniach jak m. In. MIT, EPFL, Pisa, Nice-Sophia-Antipolis, Blaise-Pascal, Versailles and Valenciennes. Bernard Gendron został odznaczony m in. CORS Practice Prize (2004), CORS Service Award (2006) oraz CORS Merit Award (2010). Obecnie jest edytorem czasopisma INFOR. Jego zainteresowania naukowe to optymalizacja kombinatoryczna, przetwarzanie równoległe oraz lokalizacja i projektowanie sieci. Swoje pomysły aplikuje w takich dziedzinach jak transport, logistyka i telekomunikacja.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej