Prof. Aleksandra Waluszewski (Szwecja)

Profesor Aleksandra Waluszewski jest profesorem na Upssala University w Departamencie Studiów Biznesowych oraz dyrektorem Centrum Nauki i Studiów Technologicznych, a także członkinią Komitetu Organizacyjnego Konferencji Grupy IMP. Raport Profesor Waluszewski znalazł się w zbiorze raportów z wymiany doświadczeń w zakresie projektu "Europejskie Ośrdki Transferu Technologii - wymiana doświadczeń dla rozwoju i finansowania proinnowacyjnej edukacji", realizowanego w ramach Unii Europejskiej.

Działalność Profesor Aleksandry Waluszewski znacznie przyczynia się do usprawnienie transferu wiedzy. Jako specjalistka w dziedzinie innowacji oraz nowych technologii, a także ich zastosowania w biznesie i marketingu, jest autorką licznych publikacji naukowych, do których należą m.in. Use of Science and Technology in Business:: Exploring the Impact of Using Activity for Systems, Organizations, and Peopl, czy Rethinking Marketing: Developing a New Understanding of Markets.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej