Prof. Eli Y. Adashi (USA)

Profesor Adashi ukończył szkolenie specjalizacyjne w zakresie położnictwa i ginekologii w Uniwerystecie Tufts w USA i kontynuował szkolenie klinicznie i podoktorskie z endokrynologii rozrodu na Uniwersytecie Johna Hopkinsa oraz Uniwersytecie Kalifornijskim.

Był mentorem dla ponad 50 szkolących się lekarzy i naukowców, autorem lub współautorem 280 prac w recenzowanych czasopismach, ponad 120 rozdziałów do książek oraz redaktorem lub współredaktorem 13 książek. Obecnie jest starszym doradcą ds. Zdrowia Kobiet na Świecie w Sekretariacie Stanu USA w Biurze ds. Kobiet. Prof. Adashi jest także członkiem Rady Zarządzającej organizacji Physicians for Human Rights and Population Connection, członkiem Medicare Evidence Development Coverage Advisory Committee, członkiem Global Agenda Council on Population Growth przy World Economic Forum, doradcą Światowej Organizacji Zdrowia, Banku Światowego, Fundacji Rockefellera i Fundacji Billa i Melindy Gates. Jest też członkiem Institute of Medicine przy National Academy of Sciences, Council on Foreign Relations i Association of American Physicians.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej