Prof. Mary H. Kalfoss (Norwegia)

Profesor Mary H. Kalfoss jest profesorem Diakonova University College w Oslo, Doktorem Zdrowia Publicznego Nordic School of Public Health w Gothenburgu w Szwecji, norweskim koordynatorem WHO w grupie ds. jakości życia, a także specjalistką pielęgniarstwa onkologicznego Roswell Park Memorial and Boston University w USA.

Do głównych zainteresowań badawczych Profesor Kalfoss należy problematyka związana z funkcjonowaniem i jakością życia osób w wieku podeszłym oraz dorosłych z różnymi problemami zdrowia.

Profesor jest aktywną działaczką w świecie nauki, recenzuje międzynarodowe projekty oraz czasopisma, wizytuje i wykłada na studiach licencjackich oraz magisterskich, przy tym jest liderką wielu prac badawczych, w tym

· projektu badawczego: Adaptacja Kulturowa i zastosowanie narzędzi do pomiaru jakości życia WHO, wersja norweska, moduł: Duchowe, religijne i osobiste przekonania (Diakonova University College),

· projektu: Studium porównawcze: psychologiczny stres, umiejętność radzenia sobie i jakość życia osób dorosłych z rozszczepem kręgosłupa, w Norwegii i Oregonie,

Prof. Kalfoss jest również koordynatorką projektu norweskiego: Pomiar jakości życia osób w podeszłym wieku w Norwegii i ich relacje społeczne.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej