Prof. dr hab. Piotr Sztompka (Polska)

Prof. Piotr Sztompka jest autorem wielu opracowań z zakresu socjologii, między innymi podręczników akademickich. Jego publikacje tłumaczono na kilkanaście języków. Prace prof. Sztompki skupiają się wokół zagadnień zmian społecznych oraz koncepcji systemu społecznego wpisując się w dzisiejszy dorobek funkcjonalizmu, podejmując także problem stawania się społeczeństwa. Część jego prac poświęcona jest także socjologii wizualnej oraz socjologii codzienności.

Profesor Piotr Sztompka jest pracownikiem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zakładem Socjologii Teoretycznej. Ponadto kieruje Centrum Analiz Zmian Kulturowych "Europa'89" Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje też w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie. Od 2002 r. jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, należy też do zagranicznych akademii nauk - Academia Europaea i American Academy of Arts and Sciences.

Jest autorem ponad dwudziestu książek z dziedziny socjologii, w większości opublikowanych w USA i Wielkiej Brytanii. Wielokrotnie przebywał za granicą jako visiting professor w uczelniach USA, Włoch, Meksyku, Australii oraz Belgii.

Profesor jest laureatem wielu prestiżowych nagród polskich i zagranicznych, m.in. Nagrodą Naukową Prezesa Rady Ministrów, New Europe Prize, Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Został też odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. W roku 2006 otrzymał najwyższe wyróżnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego Medal Merentibus. Jest doktorem honoris causa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego (RGSU) w Moskwie i profesorem honorowym Universidad de Museo Social w Buenos Aires. Od 2002 r. do 2006 r. był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), przez dwie kadencje był również przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej