Prof. dr Eero J. Puolanne (Finlandia)

Eero Puolanne jest profesorem technologii mięsa na Uniwersytecie Helsińskim od 1984 roku. Wykładał również na Duńskim Uniwersytecie Weterynaryjnym i Rolniczym, a w latach 1992-94 oraz 1995-98 był dziekanem Wydziału Rolniczego i Leśnego na Uniwersytecie w Helsinkach.

Profesor prowadzi badania z zakresu technologii żywności ze szczególnym uwzględnieniem technologii mięsa, zajmuje się również chemią żywności oraz bioprocesami. Jest przewodniczącym różnego rodzaju grup oraz zaspołów na Wydziale oraz Uniwersytecie, w tym Rady Naukowej Viikki Biblioteki, Centrum Edukacyjnego i Naukowego dla Rozwoju Wsi na Helsińskim Uniwersytecie, Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Helsińskim Uniwersytecie, Rady Serwisu Restauracyjnego na Helsińskim Uniwersytecie. W swojej karierze był także przewodniczącym m.in. zespołu oceniającego badania w zakresie nauki o żywności w Estonii (2002). Do jego działalności warto także zaliczyć członkostwo m.in. w Radzie Naukowej Uniwersytetu Helsińskiego (1998-2000), czy w zespołach redakcyjnych takich czasopism jak: Jurnal of Muscle Foods, Die Fleischwirtschaft, Meta Science, Acta Agriculturae Scandinavica, Animal Science.

Najważniejsze osiągnięcia Profesora odzwierciedliły nagrody: Międzynarodowa Nagroda Amerykańskiego Związku Nauki o Mięsie w 2002 roku oraz Złoty Medal Związku Przemysłu Mięsnego w Finlandii w 2005 roku.

Prof. Dr Eero J. Puolanne jest autorem 71 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w tzw. impact factorowych czasopismach (o najwyższym wsakaźniku pod względem naukowym), 80 prac w materiałach kongresowych oraz 17 prac przeglądowych. Ponadto jest autorem 56 wykładów, raportów i artykułów opublikowanych w czasopismach technicznych i książkach. W 66 przypadkach jest autorem prac opublikowanych w czasopismach o charakterze popularnym. Pod jego redakcją wydano 29 książek.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej