Prof. Jonathan Culpeper (Wielka Brytania)

Profesor dr Jonathan Culpeper jest językoznawcą i twórcą współczesnych teorii językowych z Uniwersytetu w Lancaster w Anglii. Jego badania naukowe koncentrują się wokół pragmatyki, dziedziny opisującej dynamikę interakcji społecznych. Jonathan Culpeper jest twórcą teorii impoliteness (ang. niegrzeczność) stosowanej w komunikacji werbalnej do świadomego i celowego ataku "twarzy" współrozmówcy. Owocem jego najnowszych badań w dziedzinie pragmatyki jest publikacja Impoliteness: Using Language to cause offence (2011) wydana przez Cambridge University Press.

Kolejną dziedziną jego zainteresowań jest pragmatyka historyczna, która stosuje teorie pragmatyczne do analizy tekstów i dokumentów historycznych, o czym możemy przekonać się z książki Early Modern English dialogues: Spoken interaction as Writing (2010), opublikowana przez Cambridge University Press.

Profesor Culpeper jest redaktorem naczelnym prestiżowego Brytyjskiego czasopisma Journal of Pragmatics, jak również członkiem organizacji PaSTY (Pragmatics and Stylistics Research Group) oraz UCREL (University Centre for Computer Corpus Research on Language).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej