Prof. Daniel Griffith (USA)

Prof. Daniel Griffith pracuje w School of Economic, Political and Policy Sciences na University of Texas. Jest wybitnym przedstawicielem kierunku kwantytawnego w ekonomii i ekonomice miast. Z wykształcenia matematyk i ekonomista - jest współtwórcą nowego nurtu badawczego znanego jako "geospatial science". Na tym polu osiągnął wyniki naukowe na poziomie światowym, który zresztą sam wyznacza.

Ranga Jego badań spowodowała, że był profesorem wizytującym w takich instytutach, jak:

· Cambridge University,

· Erasmus University (Rotterdam),

· Unniversity of Rome,

· Max Planck Institute for Demographic Research (Rostock).

Dwukrotnie przez sześć lat był edytorem "Geographical Analysis", kluczowego czasopisma naukowego z dziedziny nauk przestrzennych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej