Harmonogram wykładów w ramach Programu "Akademicki i naukowy Poznań" 2011/2012

Prof. dr hab. Dmitrij Dobrovol'skij (Rosja) 05.06.2012 i 06.06.2012

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykłady otwarte światowej sławy specjalisty w dziedzinie językoznawstwa profesora Dmitrija Dobrovol"skijego.

Wykład pt."'Poznań wart poznania' - o frazeologii w języku mediów" odbędzie się 5 czerwca 2012 r., godz. 16.00, sala C3 Collegium Novum UAM, al. Niepodległości 4, zaś wykład na temat "Symbolika w językach Europy i jej znaczenie dla komunikacji międzykulturowej" będzie miał miejsce 6 czerwca 2012 r. godz. 11.30, sala C3 Collegium Novum UAM, al. Niepodległości 4.

Profesor jest członkiem rady naukowej Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheim oraz profesorem w Instytucie Języka Rosyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie.


Prof. Ezri Tarazi (Izrael) 04.06.2012

Miasto Poznań oraz School of Form przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznejzapraszają na wykład otwarty pt. "Design narratives" który wygłosi prof. Ezri Tarazi z Bezalel Academy of Art and Design w Jerozolimie.

Wykład pt. "Design narratives" odbędzie się 4 czerwca 2012 r. o godz. 17:00 w budynku School of Form mieszczącym się przy ul. Głogowskiej 18 (teren Międzynarodowych Targów Poznańskich) w sali nr 23.


Kostantinos Georgiadis (Grecja) 04.06.2012

Miasto Poznań oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu zapraszają na wykład otwarty Prof. Konstantinosa Georgiadisa z Uniwersytetu Peloponeskiego w Grecji, Honorowego Dziekana Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w Olimpii.

Wykład pt. "International Olympic Academy: 50 years of Olympic Education." (Międzynarodowa Akademia Olimpijska: 50 lat Edukacji Olimpijskiej) odbędzie się 4 czerwca 2012 o godz. 10.00 w Auli AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39.


Prof. Jonathan Culpeper (Wielka Brytania) 30.05.2011

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykład otwarty wybitnego językoznawcy, twórcy współczesnych teorii językowych z Uniwersytetu w Lancaster.

Wykład pt.: "Rzeczywistość a fikcja w konflikcie interpersonalnych w filmie Zapach kobiety" odbędzie się 30 maja 2012 o godz. 17.00 w Sali Senackiej UAM, ul. Wieniawskiego 1.

Jonathan Culpeper jest twórcą teorii impoliteness (ang. niegrzeczność) stosowanej w komunikacji werbalnej do świadomego i celowego ataku "twarzy" współrozmówcy.


Prof. Daniel Griffith (USA) 30.05.2012

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykład otwarty Prof. Daniela Griffitha - eksperta w dziedzinie ekonomiki miast, współtwórcy nowego nurtu badawczego znanego jako "geospatial science".

Wykład pt.: "Ten maps that changed the world" odbędzie się 30 maja 2012 r. w godz. 13.00 - 14.30 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Prof. Daniel Griffith pracuje w School of Economic, Political and Policy Sciences na University of Texas. Jest wybitnym przedstawicielem kierunku kwantytawnego w ekonomii i ekonomice miast.


Prof. Alan Cienki (Holandia) 25.05.2012

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, zapraszają na wykład otwarty specjalisty w dziedzinie językoznawstwa oraz komunikacji multimodalnej, profesora Alana Cienkiego. Prelekcja na temat: "Metaphor, gesture and thought.", odbędzie się 25 maja 2012 r., o godz. 17.30 w Collegium Biologicum UAM w Kampusie Morasko.

Profesor Alan Cienki, pracownik Vrije Universiteit w Amsterdamie, jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie badań nad językiem. Celem jego badań jest przede wszystkim przybliżenie zachodzących w umyśle procesów kognitywnych.


Prof. dr hab. Mykolas Michalbertas (Litwa) 23 i 24.05.2012

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykłady otwarte światowej sławy specjalisty w dziedzinie archeologii profesora Mykolasa Michalbertasa. Wykład pt."Obrządek pogrzebowy Bałtów na terenie Litwy w okresie rzymskim i ówczesne strefy kulturowo-etniczne" odbędzie się 23 maja 2012 r., godz. 11:00, w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, ul. Wodna 27 Sala Audiowizualna, zaś wykład na temat "Importy rzymskie na terenie Litwy. Chronologia ozdób z okresu rzymskiego" będzie miał miejsce 24 maja 2012 r., w sali 424 Instytut Parahistorii UAM.

Prof. dr hab. Mykolas Michalbertas, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, jest jednym z najwybitniejszych archeologów litewskich przełomu XX-XXI wieku.


Prof. dr hab. Piotr Sztompka (Polska) 22.05.2012r.

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, zapraszają na wykład otwarty wybitnego socjologa, profesora Piotra Sztompki. Prelekcja na temat: "Zaufanie w polityce: brakujące ogniwo", odbędzie się 22 maja 2012 r., godz. 17:00 na Wydziale Nauk Społecznych UAM ul Szamarzewskiego 89 sala A, budynek E.

Prof. Piotr Sztompka jest autorem wielu opracowań z zakresu socjologii, między innymi podręczników akademickich. Jego publikacje tłumaczono na kilkanaście języków. Prace prof. Sztompki skupiają się wokół zagadnień zmian społecznych oraz koncepcji systemu społecznego wpisując się w dzisiejszy dorobek funkcjonalizmu.


Prof. Eli Y. Adashi (USA) 17.05.2012

Miasto Poznań oraz Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zapraszają na wykład otwarty światowej sławy specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa - profesora Eli Y. Adashiego.

Wykład pt. "Profilaktyka przedekspozycyjna w zapobieganiu HIV u kobiet: nowe możliwości dla pokolenia wolnego od AIDS"odbędzie się 17 maja 2012 r., godz. 11:00, w Centrum Kongrsowo - Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskigo 37.

Profesor Eli Y. Adashi jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. starszym doradcą ds. Zdrowia Kobiet na Świecie w Sekretariacie Stanu USA w Biurze ds. Kobiet oraz członkiem Rady Zarządzającej organizacji Physicians for Human Rights and Population Connection.


Prof. dr Karl Schlögel (Niemcy) 15.12.2011 r.

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykład otwarty (tłumaczony na język polski) specjalisty w dziedzinie historii i kultury Europy Wschodniej, profesora Karla Schlögela. Prelekcja na temat "Prądy podskórne: Europa od spodu. Migranci, mrówki i turyści last minute" odbędzie się 15 grudnia 2011 r., godz. 18.00, w Collegium Minus UAM, s. XVII, ul. Wieniawskiego 1.

Prof. Karl Schlögel jest z wykształcenia historykiem. Studiował także socjologię i slawistykę w Berlinie i Moskwie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na historii i kulturze Europy Wschodniej, szczególnie Rosji, kulturze miejskiej w Europie Środkowej i  Wschodniej, dziejach emigracji rosyjskiej oraz teorii historii.


Prof. Mary H. Kalfoss (Norwegia) 12.12.2011 r.

Miasto Poznań i Uniwersytet Medyczny zapraszają na wykład otwarty (tłumaczony na język polski) specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego oraz zdrowia publicznego, Profesor Mary H. Kalfoss. Prelekcja na temat: "Jakość życia osób w podeszłym wieku" odbędzie się 12 grudnia 2011 r., godz. 15.00, w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w sali A, przy ul. Przybyszewskiego 37.

Profesor Mary H. Kalfoss jest profesorem Diakonova University College w Oslo, Doktorem Zdrowia Publicznego Nordic School of Public Health w Gothenburgu w Szwecji, norweskim koordynatorem WHO w grupie ds. jakości życia, a także specjalistką pielęgniarstwa onkologicznego Roswell Park Memorial and Boston University w USA.


Prof. dr Martin Hartmann (Niemcy) 30.11.2011

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, zapraszają na wykład otwarty specjalisty w dziedzinie chemii ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów, Profesora Martina Hartmana. Prelekcja na temat: "Hydrogen Storage for Mobile Applications: Quo Vadis?", odbędzie się 30 listopada 2011 r., godz. 11.00, w sali Górnej Wydziału Chemii, przy ul. Grunwaldzkiej 6.

Profesor Hartmann jest kierownikiem Erlangen Catalysis Resource Center (ECRC) na Uniwersytecie Erlangen - Nürnberg.


Natalia Gorbaniewska (Rosja) 29.11.2011 r. oraz 30.11.2011 r.

Miasto Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykłady otwarte rosyjskiej poetki, dziennikarki, tłumaczki literatury polskiej Natalii Gorbaniewskiej.

Prelekcja na temat: "Rosja Czesława Miłosza" odbędzie się 29 listopada 2011 r., godz. 16.00 w Teatrze Ósmego Dnia przy ul. Ratajczaka 44. Wykładu będzie można wysłuchać podczas panelu poświęconego rosyjskim wątkom w twórczości i biografii Czesława Miłosza.

Wykład pod tytułem: "Miłosz w orbicie poezji rosyjskiej" będzie miał miejsce 30 listopada 2011 r., godz. 19.00 w Teatrze Ósmego Dnia, przy ul. Ratajczaka 44. Prelekcja zostanie wygłoszona podczas wieczoru autorskiego Natalii Gorbaniewskiej.

Natalia Gorbaniewska jest rosyjską poetką, tłumaczką literatury polskiej, dziennikarką, a także bojowniczką o wolność i prawa człowieka.


Siergiej Morejno (Łotwa), 29.11.2011 r. oraz 30.11.2011 r.

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykłady otwarte poety, prozaika, a zarazem tłumacza literatury - Siergieja Moreino.

Prelekcja pt. "Rosja Czesława Miłosza" odbędzie się 29 listopada 2011 r., godz 16.00 w Teatrze Ósmego Dnia przy ul. Ratajczaka 44. Wykładu będzie można wysłuchać podczas panelu poświęconego rosyjskim wątkom w twórczości i biografii Czesława Miłosza.

Warsztaty z przekładu poetyckiego: "Przekładalność Miłosza" będą miały miejsce 30.11.2011 r., godz. 13.00 w sali 327 Collegium Maius przy ul. Fredry 10.


Dr Andriej Bazylewski (Rosja), 29.11.2011 r.

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykład otwarty badacza literatur słowiańkich dr Andrieje Bazylewskiego. Prelekcja na temat: "Rosja Czesława Miłosza" odbędzie się 29 listopada 2011 r., godz. 16.00 w Teatrze Ósmego Dnia przy ul. Ratajczaka 44. Wykładu będzie można wysłuchać podczas panelu poświęconego rosyjskim wątkom w twórczości i biografii Czesława Miłosza.

Dr Anatol Bazylewski to urodzony w 1957 r. jest badaczem literatur słowiańskich, tłumaczem oraz wydawcą. Doktoryzował się pisząc pracę o Julianie Tuwimie oraz poezji jego czasów, habilitacja z kolei dotyczyła twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza i groteski w literaturze polskiej XX w.


Prof. Marek Łoś (Szwecja) 29.11.2011 r.

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykład otwarty specjalisty w dziedzinie medycyny degeneratywnej i onkologii eksperymentalnej - Profesora Marka Łosia. Wykład pt. "Reprogramming and cancerogenesis - two sides of the same coin?" odbędzie się 29 listopada 2011 r., godz. 8.15, w IChB Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wieniawskiego 17/19.

Profesor Marek Łoś jest wykładowcą na Dept. Clinical & Experimental Medicine, Integrative Regenerative Med. Center (IGEN), Linköping University Sweden.


Dr Anatol Rojtman (Rosja) 28.11.2011 r. oraz 30.11.2011 r.

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, zapraszają na wykłady otwarte tłumacza poezji Czesława Miłosza - dr Anatola Rojtmana. Wykład pt. "Mistrz w rosyjskiej perspektywie" odbędzie się 28.11.2011 r., godz. 19.30 w Teatrze Ósmego Dnia przy ul. Ratajczaka 44, zaś wykład na temat "Mistrz pokonanej rozpaczy. Miłosz po polsku i po rosyjsku" będzie miał miejsce 30.11.2011 r., godz. 16.00 w sali 327 Collegium Maius, ul. Fredry 10.


Prof. Roberto Verganti (Włochy) 28.11.21011

Miasto Poznań oraz Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu zapraszają na wykład otwarty światowej sławy specjalisty ds. zarządzania designem i innowacjami - Profesora Roberto Verganti. Prelekcja pt.: "Design drogą do innowacyjności" odbędzie się 28 listopada 2011r., godz. 18.00, w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, s. 004.


Prof. Tomasz Haertle (Francja), 28.11.2011 r.

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykład otwarty wybitnego specjalisty w dziedzinie biochemii - Profesora Tomasza Heartle. Prelekcja pod tytułem: "Inżynieria białek" odbędzie się 28 listopada 2011 r., godz. 15.00, w IChB Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wieniawskiego 17/19.

Profesor Heartle od 1988 roku pracuje w jednym z czołowych instytutów zajmujących się biochemią oraz biotechnologią roślinną w Europie (INRA Research Center, Nantes, Francja), gdzie kieruje grupą badawczą zajmującą się inżynierią białek.


Prof. Michael Giersig (Niemcy) 28.11.2011 r.

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykład otwarty specjalisty w dziedzinie nanomateriałów Profesora Michaela Giersiga. Prelekcja na temat: "Funkcjonalne nanomateriały do zastosowań w elektronice i biomedycynie" odbędzie się 28 listopada 2011 r., godz. 11.20 w Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Wieniawskiego 17/19.

Profesor Giersig zajmuje się preparatyką nanometrowych półprzewodnikowych, metalicznych cząstek magnetycznych. Do problemów badawczych, które podejmuje należy także wliczyć tworzenie specjalnych nanostruktur (1-D, 3-D) opartych na pojedynczych nanocząstkach.


Prof. Aline Zylberajch (Francja) 26.11.2011

Miasto Poznań oraz Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego zapraszają na wykład otwarty znanej i cenionej muzyk oraz wykładowcy prof. Aline Zylberajch. Prelekcja dotycząca najważniejszych aspektów wykonawstwa francuskiej muzyki klawesynowej XVII i XVIII wieku, będzie miała miejsce 26 listopada 2011 w godz. 12.00-13.30, w Akademii Muzycznej przy ul. św. Marcin 87, s. 283. Prof. Zylberajch przeprowadzi również lekcje otwarte, które odbędą się 25 listopada 2011 godz. 16.00-20.30 oraz 26 listopada 2011 w godz. 15.00-20.00.


Prof. dr Eero J. Puolanne (Finlandia) 23.11.2011r.

Uniwersytet Przyrodniczy oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty wybitnego specjalisty w dziedzinie technologii żywności - Prof. Eero J. Puolanne. Prelekcja na temat: "Challenges for the meat sector in the future" będzie miała miejsce 23 listopada 2011 roku, godz. 9.00-10.30, na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, sala 106 przy ul. Wojska Polskiego 31.

Eero Puolanne jest profesorem technologii mięsa na Uniwersytecie Helsińskim od 1984 roku. Wykładał również na Duńskim Uniwersytecie Weterynaryjnym i Rolniczym, a w latach 1992-94 oraz 1995-98 był dziekanem Wydziału Rolniczego i Leśnego na Uniwersytecie w Helsinkach. 


Prof. Shafi Goldwasser (USA) 10.11.2011

Wydział Matematyki i Informatyki UAM zaprasza na wykład Prof. Shafi Goldwasser, jednej z najwybitniejszych postaci współczesnej informatyki, uczonej uhonorowanej w 2010 roku Medalem Benjamina Franklina, współodkrywczyni dowodów z wiedzą zerową - jednego z podstawowych narzędzi do projektowania wielu protokołów kryptograficznych, laureatki wielu prestiżowych nagród naukowych, w tym dwukrotnie Nagrody Gödla.

Wykład z cyklu Wykładów z Informatyki im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego pt. "Secrets and Proofs: The Role of Randomness" odbędzie się 10 listopada 2011 r. o godz.15:30, w Auli A Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, ul. Umultowska 87.

Wysłuchaj wykładu


Prof. Aleksandra Waluszewski (Szwecja) 29.09.2011

Miasto Poznań i Uniwersytet Ekonomiczny zapraszają na wykład otwarty wybitnej specjalistki z zakresu biznesu oraz technologii, Profesor Aleksandry Waluszewski z Upssala University. Prelekcja na temat: "Policy in Global Transaction Patterns" odbędzie się 29 września 2011, godz. 16:00, w sali 121 Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16.

Profesor Aleksandra Waluszewski jest profesorem na Upssala University w Departamencie Studiów Biznesowych oraz dyrektorem Centrum Nauki i Studiów Technologicznych, a także członkinią Komitetu Organizacyjnego Konferencji Grupy IMP.


Prof. Håkan Håkansson (Norwegia) 29.09.2011

Miasto Poznań i Uniwersytet Ekonomiczny zapraszają na wykład otwarty specjalisty w dziedzinie biznesu i marketingu, Profesora Håkana Håkanssona. Prelekcja na temat: "Business in Global Transaction Patterns" Prelekcja odbędzie się 29 września 2011, o godz. 15:00, w sali 121 Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16.

Profesor Håkan Håkansson jest wykładowcą BI Norwegian Business School, Department of Innovation and Economic Organisation w Oslo, od 1994 roku jest członkiem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk.


Prof. Jan Toporowski (Wielka Brytania) 22.09.2011

Miasto Poznań i Uniwersytet Ekonomiczny zapraszają na wykład otwarty wybitnego specjalisty w dziedzinie ekonomii i finansów, Profesora Jana Toporowskiego. Prelekcja na temat: "Kryzys euro. Droga wyjścia zamiast ślepego zaułka" odbędzie się 22 września 2011, godz. 15.00 w sali 111 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego przy al. Niepodległości 10.


Prof. dr Sako Musterd (Holandia) 22.09.2011

Miasto Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykłady otwarte jednego z najwybitniejszych znawców problematyki rozwoju i przestrzennego zagospodarowania miast w Europie, Profesora Sako Musterda. Prelekcja na temat: "Uwarunkowania rozwoju miast kreatywnych i opartych na wiedzy - aktualne dyskusje i wyzwania" w ramach seminarium "Rozwój sektora kreatywnego w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym w świetle doświadczeń europejskich" odbędzie się dnia 21 września 2011 r., godz. 10:00 w Sali Lubrańskiego UAM przy ul. Wieniawskiego 1. Drugi wykład otwarty pod tytułem: "Conditions for creative knowledge cities: key debats and challenges" będzie miał miejsce 22 września 2011, godz. 9.00 w Collegium Geographicum przy ul. Dzęgielowej 27.


Prof. Thomas W. Hilgers (USA) 22.09.2011

Miasto Poznań i Uniwersytet Medyczny zapraszają na wykład otwarty wybitnego specjalisty w dziedzinie medycyny i chirurgii rozrodu, Profesora Thomasa W. Hilgersa. Prelekcja na temat: "The New Women's Health Science of NaProTECHNOLOGY" odbędzie się w 22 września 2011, godz. 11.00-13.00, w Sali Senackiej Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Przybyszewskiego 37a.

Profesor Thomas W. Hilgers jest profesorem klinicystą na Oddziale Położniczym i Ginekologicznym na Uniwersytecie Medycznym Creightona, a także współtwórcą MODELU CREIGHTONA i głównym twórcą NaProTECHNOLOGII.


Prof. Avishai (AVI) Ceder (Nowa Zelandia) 08.09.2011

Miasto Poznań oraz Politechnika Poznańska zapraszają ma wykład profesora Avishaia (AVI) Cedera, profesora na Uniwersytecie w Auckland (Nowa Zelandia) oraz emerytowanego profesora Technion - Izraelskiego Instytutu Technicznego.

Wykład pt. "Optimal transit timetabling and vehicle scheduling with Multi-Vehicle Type" odbędzie się 8 września 2011 o godz. 9.00 w Centrum Wykładowo - Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, Aula Magna, ul. Piotrowo 2.

Wykład będzie częścią konferencji 14th EURO Working Group on Transportation Meeting.


Prof. Bernard Gendron (Kanada) 06.09.2011

Miasto Poznań oraz Politechnika Poznańska zapraszają ma wykład profesora Brendana Gendrona, dyrektora Międzyuniwersyteckiego Centrum badań nad sieciami biznesowymi, logistyką I transportem (CIRRELT) w Montrealu (Kanada).

Wykład pt. "Decomposition Methods for Network Design" odbędzie się 6 września 2011 o godz. 11.30 w Centrum Wykładowo - Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, Aula Magna, ul. Piotrowo 2.

Wykład będzie częścią konferencji 14th EURO Working Group on Transportation Meeting

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej