Aktualności - archiwum 2016 r.

Na zbliżające się Święta pragniemy życzyć Państwu

przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,

radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju

oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Życzą pracownicy Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.


Znamy wyniki pierwszego etapu, ogłoszonego przez Miasto konkursu na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego. Sąd konkursowy na podstawie kryteriów dokonał oceny portfolio pracowni architektonicznych  oraz złożonych opisów wizji. Pięciu uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów, zostało dopuszczonych do kolejnego etapu. Celem konkursu jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska, odnowę nawierzchni, wprowadzenie nowych funkcji społecznych i kulturowych oraz wprowadzenie nowych atrakcyjnych elementów urbanistyczno-architektonicznych pozwalających wykreować dla tego miejsca wysoką jakość przestrzeni publicznej. Konkurs ma charakter dwuetapowy. 


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ 

W związku z licznymi zapytaniami właścicieli nieruchomości i kancelarii notarialnych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), informujemy, że dnia 22 listopada 2016 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XXXVIII/648/VII/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego poz. 7323).

Uchwała będąca aktem prawa miejscowego weszła w życie 15 grudnia 2016 r. W uchwale Rada Miasta Poznania nie ustanowiła prawa pierwokupu nieruchomości na obszarze miasta Poznania (art. 11 ust. 5 ww. ustawy).

24 stycznia 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XLI/707/VII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, w którym będzie mogła wskazać na obszarze rewitalizacji możliwość ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji (art. 25 ww. ustawy). Przewidywany termin podjęcia kolejnej uchwały - w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji - to koniec października/listopada 2017 roku.


Uchwała Nr XXXVIII/648/VII/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania

Pragniemy poinformować, że dnia 22 listopada 2016 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XXXVIII/648/VII/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania. Została ona ogłoszona 30 listopada 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (poz. 7323) i weszła w życie 15 grudnia 2016 r.

W poniższym linku udostępniamy treść uchwały wraz z załącznikami, tj.: mapą w skali 1:5000 wskazującą granice wyznaczonych obszarów, "Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania" oraz "Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie [...]", które odbyły się w okresie od 19.10.2016 do 10.11.2016 r.

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xxxviii-648-vii-2016-z-dnia-2016-11-22,65160/


Rozpoczęcie prac, związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Święty Marcin, zaplanowano na drugą połowę lata przyszłego roku. Miasto rozpoczęło sporządzanie projektu budowlanego  inwestycji "Projekt Centrum", której realizacja ma pochłonąć 230 mln zł. Celem tej oczekiwanej od lat inwestycji jest nie tylko poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej Poznania, ale też poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz życia społecznego w centrum miasta.


W tym roku Poznań rozbłysnął ponad 180 choinkami świątecznymi! W ramach ożywiania i podnoszenia jakości przestrzeni publicznej, a także w celu integracji i rozwoju współpracy z lokalnymi społecznościami, Miasto Poznań ponownie wsparło i rozszerzyło akcję świąteczną "Gołębia Inspiruje". Akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Na Wrocławskiej kontynuowana jest przez koalicjantów Miejskiego Programu Rewitalizacji i Programu dla Śródmieścia. Choinki wystawią przed swoje lokale poznańscy przedsiębiorcy i partnerzy z terenów rewitalizacji. Drzewka ubrane w białe światełka będą zdobić poznańskie ulice od 6.12.16 do 31.01.17.


"ŚWIĘTY MARCIN z GWIAZDOREM" Zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd oraz spotkanie z Gwiazdorem na rogu ulicy Gwarnej i Święty Marcin przygotowane przez Fundację Jak Malowana w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej i Miastem Poznań 15.12.2016 (czwrtek) o godz. 16:30 


Warsztaty HISTORIA PLACU Z KOLGIATĄ W TLE! W dwie pierwsze soboty grudnia br. zapraszamy na spotkanie warsztatowe: Czy na Placu Kolegiackim jest jeszcze miejsce dla dawnej Kolegiaty? Czy powinniśmy ją udostępniać publiczności i turystom, czy też nie? Prowadzący: Mateusz Sikora - członek ekspedycji prowadzącej badania archeologiczne. 03.12.2016 r., godz.12:00-13:30, 10.12.16 godz. 13:00-14:30 sala w Farze poznańskiej, sala nad zakrystią (wejście obok Cafe Misja) Zgłoszenia: fundacjamadeinart@gmail.com. Warsztaty są bezpłatne! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!


Zastąpienie kostki brukowej asfaltem, utworzenie dodatkowych przystanków czy może wydzielenie pasa ruchu dla tramwajów i autobusów? To tylko niektóre z pytań skierowanych do mieszkańców w specjalnie przygotowanej ankiecie w zakresie modernizacji ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Roosevelta do Prusa. Specjalnie przygotowane punkty, w których można wyrazić swoje zdanie, to kolejny element konsultacji, dotyczący planów modernizacyjnych tego fragmentu ulicy. Głównym założeniem jest zebranie od mieszkańców, opinii na temat kilku zaproponowanych rozwiązań, powstałych w wyniku przeprowadzonych badań i analiz porównawczych.


Ruszyły prace związane z uporządkowaniem terenu tzw. Parku Jednego Drzewa przy Rondzie Śródka. Tymczasowe zagospodarowanie działki przeznaczonej w przyszłości pod zabudowę jest realizowane w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji i Programu dla Śródmieścia. Zniknął już pierwszy pawilon, od 1 grudnia br. rozpocznie się demontaż kolejnych. Równocześnie rozpoczną się prace związane z uporządkowaniem nawierzchni i nasadzeniem roślin. Pojawią się również ławki oraz kosze na śmieci. Zakończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał 2017 r.


W związku z ogłoszeniem konkursu na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego, od 28 października 2016 roku Miasto Poznań przyjmuje wnioski o dopuszczenie do udziału w procedurze konkursowej. Termin składania wniosków zawierających portfolio upływa 17 listopada. Celem konkursu jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska, odnowę nawierzchni, wprowadzenie nowych funkcji społecznych i kulturowych oraz wprowadzenie nowych atrakcyjnych elementów urbanistycznoarchitektonicznych pozwalających wykreować dla tego miejsca wysoką jakość przestrzeni publicznej. 


Jak zagospodarować place, by były bardziej funkcjonalne dla mieszkańców i spełniały ich oczekiwania? Odpowiedź na to pytanie mają dać wyniki ankiety, która została zamieszczona w internecie. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące placów Bernardyńskiego i Wielkopolskiego. Ankieta jest anonimowa i znajduje się na stronie internetowej: rynki.geoankieta.pl. Wziąć w niej udział można od 22 listopada do 4 grudnia.


Udostępnienie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania
W nawiązaniu do Obwieszczenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 października 2016 r. w okresie od 19 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r. będzie udostępniony projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania wraz z załącznikami, tj.: mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów oraz "Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania":
a) w wersji papierowej, w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Oddział Rewitalizacji, pokój 412 (IV piętro); od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;
b) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Komunikaty i ogłoszenia na stronie www.bip.poznan.pl oraz na www.poznan.pl/rewitalizacja.

Uwagi do projektu uchwały można składać w formach, o których mowa w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 października 2016 r.


Po podpisaniu w lipcu bieżącego roku umowy ze Studiem ADS2 z Poznania, które zwyciężyło w konkursie "Poznań - Centrum Od Nowa", Miasto Poznań przystąpiło do sporządzania projektu wykonawczego inwestycji polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Święty Marcin.  


Prezydent Miasta Poznania ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania. Spotkanie otwarte z interesariuszami ws. omówienia projektu uchwały odbędzie się 26 października 2016 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, w sali 207 (II piętro).


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

W związku z licznymi zapytaniami właścicieli nieruchomości i kancelarii notarialnych po wejściu w życie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r., informujmy, że Rada Miasta Poznania nie podjęła jeszcze uchwał o przyjęciu gminnego programu rewitalizacji, ustanowieniu obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w których rada gminy może ustanowić prawo pierwokupu nieruchomości. W związku z czym, nie ma podstawy prawnej do wydawania zaświadczeń o położeniu nieruchomości na ww. obszarach. (Stan na dzien 15.11.2016 r.)


"Przeszłość i przyszłość placu Kolegiackiego w Poznaniu" Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski i Dziekan Wydziału Historycznego UAM prof. dr hab. Kazimierz Ilski zaproszają na konferencję pt.: "Przeszłość i przyszłość placu Kolegiackiego w Poznaniu" która odbędzie się 28 września 2016 roku o godzinie 17:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17. Moderacja konferencji Andeas Billert.


27 ławek i 15 koszy - to nowe elementy małej architektury, o które wzbogacił się jeden z odcinków Wartostardy. Piesi i rowerzyści korzystający z uroków tej ścieżki mogą od teraz także usiąść i odpocząć. Wszystko za sprawą nowych siedzisk, których montaż właśnie się zakończył.


Zapraszamy wspólnie Towarzystwem Wiedzy Powszechnej do wzięcia udziału w organizowanym po raz pierwszy na ul. Świety Marcin w ramach projektu Święty MArcin Re-Animacja! - DNIU SĄSIADA. Wydarzenie odbędzie się 10 września. Będzie konkurs kapel miejskich, tańce, warsztaty dla dzieci, kawiarenka, pokazy, teatr i wiele innych ciekawych inicjatyw. Impreza rozpocznie o godz. 11:00 na ulicy przy Alfach. To miejsce na promocję, interakcję, poznanie sąsiada, Świętomarcińskiego fyrtla i jego otulin. Zapraszamy do udziału i współtworzenia wydarzenia!

Załączniki


Hokej na trawie, turniej szachowy czy warsztaty dla mam, to tylko trzy spośród dziewięciu nowych propozycji, z których jeszcze tej jesieni będą mogli skorzystać mieszkańcy na Łazarzu, Wildzie i Starym Mieście. Wszystko za sprawą realizowanych tam Lokalnych Inicjatywach Osiedlowych. Właśnie rozstrzygnięta została ich druga edycja. 


29 sierpnia o godz 10:00 przed gmachem budynku Urzędu Miasta Poznania (w razie niepogody w Sali Błękitnej UMP, przy placu Kolegiackim 17) nastąpi ogłoszenie wyników w konkursie na "Koncepcję rewaloryzacji placu Kolegiackiego w Poznaniu". Na chodniku przed budynkiem będą wystawione także prace konkursowe. ZAPRASZAMY!

Załączniki


Nowy skwer na Śródce. Miasto Poznań wspólnie z lokalną społecznością oraz z miejscowymi przedsiębiorcami stworzyło projekt tymczasowego zagospodarowania działki przy ul. Ostrówek 5. Będzie to skwer zieleni, na którym będą rosły ozdobne trawy a także staną ozdobne donice, które pomogą w zorganizowaniu nowej przestrzeni. Będzie też miejsce na ogródek gastronomiczny. Planowany termin zakończenia robót to początek września br. Zagospodarowanie terenu jest tymczasowe, a działka docelowo przeznaczona jest pod zabudowę.


Zapraszamy wspólnie z Fundacją Puenta na kolejną z cyklicznych imprez "A w niedziele po sumie na moście...". 21 sierpnia na Moście Biskupa Jordana o godz 13:15 KSIĄŻKA ROWER I DĘCIAKI koncert kwintetu Master Brass, bibliotekarz na kólkach, warsztaty tworzenia ksiązki, Akademia rysunku i wiele innych atrakcji.


"Lato na Madalinie 2016" na ostatniej prostej. Rewitalizacja dawnej zajezdni tramwajowej i uczynienie z niej tętniącego życiem miejsca spotkań oraz wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych to głowna ideaa trwającej jeszcze do 4 września akcji. W każdy weekend bramy nieczynnej zajezdni otwarte zostają dla Poznaniaków, aby tam wspólnie mogli spędzać czas, bawić się, uczyć i zdobywać nowe umiejętności na warsztatach, oglądać występy artystów oraz integrować się poprzez rozmaite działania angażujące zarówno dzieci, jak i ich rodziców czy seniorów. Inicjatywa ma charakter niekomercyjny, a wszystkie atrakcje są darmowe i ogólnodostępne. Jest to druga edycja "Lata na Madalinie" - zeszłoroczna została bardzo dobrze przyjęta i oceniona - w mediach określono ją jako jedną z najlepszych form rewitalizacji w Poznaniu. 


Miasto Poznań wspólnie ze Stowarzyszeniem Chwaliszewo ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji zaprasza na kolejną edycja przechadzek po Chwaliszewie, Śródce i Jeżycach z cyklu Kino, kawiarnia i spacer... Przechadzki odbędą się w lipcu i sierpniu w terminach: 17 lipca i 21 sierpnia po Chwaliszewie, 24 lipca i 14 sierpnia po Śródce, 31 lipca i 7 sierpnia po Jeżycach. Udział we wszystkich wycieczkach jest bezpłatny!

Załączniki


HOTEL DLA ROŚLIN! Wiemy, jak często mamy problem, szczególnie w okresie wakacyjnym z przechowywaniem naszych roślin. Pozostawione w domu, usychają w samotności, albo gniją zalewane nadmiarem wodnej
opieki. Vine Bridge® chce temu zaradzić, dlatego proponuje pomoc podczas letnich dni:) Na początek, do końca sierpnia, zupełnie bezpłatnie można będzie powierzyć ich opiece rośliny! Do dyspozycji będzie specjalista medycyny roślin, które pomoże uleczyć chore okazy! A wszystko to na Śródce, już od soboty, 16 lipca br. na Podeście Sun Bridge!

Załączniki


Serdecznie zapraszamy mieszkańców ul. Św.Marcin oraz okolicznych ulic na LETNIE WARSZTATY NA MARCINIE Tajemnice MOJEJ ULICY. Zajęcia w ramach projektu ŚwMarcinReAnimacjaBEZPŁATNE i wtajemniczają w techniki rysunkowe oraz zasady estetyki, kompozycji i perspektywy. Pozwalają zobaczyć rzeczy zwyczajne w niezwyczajny sposób. Zajęcia będą interesującą przygodą z rysunkiem, ale również wprowadzeniem do innych dziedzin plastycznych, takich jak grafika i malarstwo. Zajęcia odbywają się w siedzibie TWP przy ul. Święty Marcin 69. Zgłoszenia do 5 lipca 2016, email: kursy@twp-poznan.pl / tel. 798 270 377. Terminy zajęć: 16, 23 i 30 lipca, 6 i 13 sierpnia w godzinach 15.00 - 18.00


Kulinarne półkolonie, zajęcia taneczne na świeżym powietrzu czy też warsztaty integracyjne dla kobiet. To tylko przedsmak tego od dwóch miesięcy dzieje się na Łazarzu, Wildzie i Starym Mieście. Wszystko za sprawą realizowanych właśnie Lokalnych Inicjatywach Osiedlowych.


Zapraszamy 29.06.2016 (środa) w godzinach 10:00 - 18:00 na wydarzenie odnoszącego się do patronów miasta ŚŚ Piotra i Pawła na ul Sw. Marcin pod nazwą: "Św Piotr i Paweł -  Rowerzyści" organizowane jest przez grupę Asocjacja 2006, Pracownie Uniwersytetu Artystycznego w partnerstwie z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji i ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na nadchodzące zmiany i przebudowę ulicy Święty Marcin. Podczas akcji artyści z Brygady Pigmaliona, u zbiegu ulic Św. Mracin i Gwarna, będą rzeźbić z gliny postacie świętych. Pomysł i inscenizacja widowiska: dr hab. Piotr Tetlak prof. ndzw. UAP. Autor koncepcji formy rzeźbiarskiej: prof. Wiesław Koronowski  prof. zw. UAP


14 lip w donicach i siedziska ze stali oraz drewna akacjowego - na ulicy Wrocławskiej można już nie tylko spacerować, ale i usiąść w cieniu drzewa. Od początku istnienia deptak miał być nie tylko ulicą, którą można spacerować bez obawy kolizji z samochodami, ale też miejscem, w którym można usiąść i odpocząć wśród zieleni. Jednak pierwsze meble, które pojawiły się na ulicy, nie do końca spełniły oczekiwania mieszkańców Wrocławskiej. Po modernizacji nawierzchni ulicy temat  małej architektury, w tym ławek, powrócił. W efekcie konsultacji deptak wzbogacił się o zamontowane właśnie siedziska oraz donice z lipami drobnolistnymi. 


Miasto Poznań oraz Towarszywo wiedzy Powszechnej zapraszają na kolejny koncert z serii "Niech żyje Poznań nasz gród" pt.: Naszemu Miastu Śpiewamy" w wykonaniu Poznańskiego Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego. Koncert odbędzie się 11 czerwca 2016 r. na podwórku Towarzystwa Wiedzy powszechnej ul. Św. Marcin 69 o godz. 16:00. Koncert jest jednocześnie podsumowaniem tegorocznej akcji "Odmień swoje podwórko"

Załączniki


Zapraszamy do udziału w konkursie "Pamiętajmy o ogrodach" Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie mieszkańców ulicy Św. Marcina do dbałości o najbliższe otoczenie. Ponadto, chcemy stworzyć "modę" na ukwiecanie i zazielenianie balkonów, a także zewnętrznych parapetów okiennych, bram i witryn lokali usługowo-handlowych.
Zgłoszonia do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:
I - najpiękniej ukwiecony i zazieleniony balkon lub parapet zewnętrzny
II - najpiękniej ukwiecona i zazieleniona witryna
III - najpiękniej ukwiecona frontowa elewacja budynku


Zapraszamy do oglądania modeli, które dokumnetują odkrycia znalezione podczas wykopalisk archeologicznych na Placu Kolegiackim w trójwymiarze. Na bieżąco będą publikowane kolejne okrycia.


Starając się podkreślić znaczenie i potencjał ul. Św. Marcin, Teatr Asocjacja 2006 umieścił w pasie zieleni część  scenografii. "Poznańskie Pegazy" wielokrotnie reprezentowały nasze miasto  w różnych miejscach w Europie. Teraz stały się zapowiedzią nadchodzących zmian i przebudowy ulicy Świety Marcin. Trzy ogromne, przechadzające się po zielonym trawniku pegazy będą łączyć tradycję działań kulturotwórczych przy ulicy Św. Marcin z współczesnym kierunkiem jej rozwoju. Dodatkowo wprowadzą do krajobrazu lekką nutę surrealnego humoru.


21 maja 2016r. na godz. 10:00 zapraszamy wszytkich uczestnikiów warsztatów "Odmień Swoje Podwórko 2016" na akcję nasadzeń. Na każde z podwórek zostaną dostarczone przedmioty z projektu, wskazane przez zespół projektujący a reszta zależy od mieszkańców! :)

Ok godz. 12:00 zapraszamy na podwórko przy ul.Św. Marcin 61 na warsztaty plastyczne dla dzieci oraz drobny poczęstunek.


Zielone Świątki na Marcinie 13 maja (piątek)  o godz. 19:00 na podwórzu TWP przy ul. Św. Marcin 69 wystąpi Zespół Piesni i Tańca Siekieracy w ramach Projektu Św. Marcin RE-animacja!.
Organizatorzy liczą na rozśpiewany udział! Zapraszają: Koalicja Święty Marcin, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu oraz Miasto Poznań


Znane są już projekty, które zwyciężyły w ramach konkursu na Lokalne Inicjatywy Osiedlowe dla śródmieścia. Poznaniacy będą mogli brać udział w licznych na piknikach, spotkaniach integracyjnych, grach terenowych czy zajęciach sportowych.


Rozpoczynamy kolejną edycję  "Odmień swoje podwórko 2016". Tegoroczna akcja ma na celu urządzenie podwórek w kamienicach przy ul. Św. Marcin oraz wsparcie działań lokalnej koalicji.  Warsztaty odbędą się 13 i 14 maja br. Nabór podwórek mieszczących się przy ul. Św. Marcin trwa do 6 maja br. Szczegółowe informacje 61 878 57 35 oraz 61 878 56 89.


18 kwietnia ruszyły wykopaliskowe prace archeologiczne na placu Kolegiackim. Są one kontynuacją badań rozpoznawczych przeprowadzonych w grudniu ubiegłego roku przez Wydział Historyczny UAM. Wyniki badań sondażowych pozwoliły zawęzić zasięg poszukiwań reliktów pierwszej miejskiej kolegiaty do zachodniej części placu (centrum obecnego parkingu). Wykopaliska mogą pozwolić na odkrycie pozostałości dawnego kościoła, które byłyby unikalnym znaleziskiem w skali europejskiej - istotnym w kontekście dalszych działań rewitalizacyjnych na tym obszarze. Szacowany termin ukończenia prac to koniec lipca 2016 r.


14 kwietnia zakończył się etap składania wniosków o dopuszczenie o udział w "Konkursie na koncepcję rewaloryzacji placu Kolegiackiego". 19 kwietnia w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się pierwsze spotkanie sądu konkursowego, na którym poddano weryfikacji złożone wnioski.


Koalicja Święty Marcin Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Miasto Poznań zapraszają na spotkanie PRZEDSIĘBIORCY ŚW. MARCINA 4 kwietnia o godz. 17:00 w siedzibie TWP przy ul. Św. Marcin 69 w ramach realizowanego projektu "Święty Marcin RE-animacja". Podczas spotkania Teatr Jaworski wystawi spektakl "Groteska dzielnicowa". Liczymy na udział i chęć dzielenia się swoim potencjałem, doświadczeniem i umiejętnościami w ramach rewitalizacji Ścisłego Centrum.


Informujemy, że w związku ze złożonymi odpowiedziami na dotychczasowe zapytania, do pierwotnego Regulaminu konkursu "Koncepcja rewaloryzacji placu Kolegiackiego w Poznaniu" wprowadzono zmiany. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zmianę terminarza Konkursu oraz zasad Uczestnictwa.
Odpowiedzi na zapytania oraz treść zmienionego Regulaminu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania dnia 24.03.2016 r.


Podwórkowy festyn, sąsiedzki piknik lub kameralny koncert "pod chmurką". To tylko przykładowe propozycje imprez, które już wkrótce mieszkańcy Łazarza, Wildy i Starego Miasta mogą będą mogli samodzielnie zorganizować. Rusza konkurs na lokalne inicjatywy osiedlowe. Dzięki specjalnej puli środków najciekawsze projekty zostaną sfinansowane. Na każdego pomysłodawcę czeka do 8 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 15 kwietnia. 


Wskaż potrzeby Śródmieścia na wirtualnej mapie!
Identyfikacja potrzeb i problemów społeczności lokalnych -  to główny cel powstałej właśnie Mapy Potrzeb Lokalnych, która jest jednym z elementów Programu dla Śródmieścia. Już od 14 marca za pomocą geoankiety mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje opinie i doświadczenia związane z przestrzenią śródmieścia. Badanie dotyczy osiedli Jeżyce, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Stare Miasto, Św. Łazarz i Wilda. Ankieta dostępna jest pod adresem http://mapapotrzeblokalnych.pl/. Na jej wypełnienie mieszkańcy mają czas do 31 marca.


Dnia 10 marca 2016 r. podczas briefingu prasowego z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego ogłoszono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie "Koncepcji rewaloryzacji placu Kolegiackiego w Poznaniu". Udział w spotkaniu wzięli także przedstawiciele społeczności lokalnej oraz przedstawiciele Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.


W środę 3 marca w Auli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 odbyło się drugie spotkanie informacyjne w sprawie modernizacji ulic St. Taczaka i Garncarskiej. Projektanci po uwzględnieniu uwag z grudniowych konsultacji, przedstawili koncepcję, stanowiącą wstęp do realizacji projektu wykonawczego w zakresie przebudowy obu ulic.


Zapraszamy wszystkie kobiety (i nie tylko) z ul. św. Marcin na spotkanie Kobiety na Św. Marcinie - 7 marca 2016 godz. 17:00 w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ul. Św. Marcin 69.

Spotkanie jest inauguracją projektu Święty Marcin - re-ANIMACJA! realizowanego wspólnie z Miastem Poznań przez Koalicję Św. Marcin. Wszystkie panie biorące udział w spotkaniu są zaproszone 17 marca 2016 godz. 17:00 na bezpłatny pokaz filmu "Siła Kobiet" do kina Muza.


1 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w sali nr 207 Urzędu Miasta Poznania  odbędzie się spotkanie konsultacyjne ze społecznością lokalną, dotyczące planowanych przeobrażeń placu Kolegiackiego w Poznaniu. Spotkanie podsumować ma, przed ogłoszeniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego, dotychczasowe działania podjęte w ramach projektu rewaloryzacji placu Kolegiackiego.

Serdecznie Zapraszamy!


PUNKT INFORMACYJNY DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Od stycznia 2013 r. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta prowadzi punkt informacyjny dla mieszkańców Poznania w którym udzielane są informacje dotyczące FORM WSPRACIA i DOFINANSOWANIA REMONTÓW KAMIENIC NA TERENIE MIASTA POZNANIA. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 08:00 - 15:30 Urząd Miasta Poznania. pl. Kolegiacki 17, pok. 409

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej