Projekty przyszłości Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska otrzymała dofinansowanie unijne na realizację czterech innowacyjnych projektów badawczych.

. - grafika artykułu
.

Politechnika Poznańska otrzymała zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanie w kwocie 19 mln zł na cztery projekty rozwoju wysokospecjalistycznych technologii materii związanej z kosmosem oraz sztucznej inteligencji przetwarzającej dane medyczne i dane o środowisku monitorujące zmiany klimatu. Projekty o wartości blisko 32 mln zł są realizowane na lotnisku w Kąkolewie pod Grodziskiem Wielkopolskim oraz w kampusie w Poznaniu. W Kąkolewie Politechnika Poznańska buduje kampus, w którym będą realizowane trzy projekty obejmujące nowoczesne technologie związane z kosmosem: "AEROSFERA 2.0. Stanowisko obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych Politechniki Poznańskiej (SONSOS)", "AEROSFERA 2.0. Aerokosmiczna Transmisja Danych (POLYITAN)", "Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)". W Poznaniu realizowany jest projekt  "Sztuczna inteligencja w analizie i modelowaniu dużych zbiorów danych medycznych oraz w diagnostyce i terapeutyce medycznej", który zawiera także obszar badawczo-rozwojowy związany z modelowaniem wybranych aspektów środowiska i optymalizacją ich wpływu na jakość życia.

sieci społecznościowe