Seminarium Rewitalizacja Miasta-25.01.2007

25 stycznia 2007 r. odbyło się seminarium REWITALIZACJA MIASTA, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa we współpracy z Urzędem Miasta Poznania oraz Stowarzyszeniem Artystycznym InterCity.


Celem seminarium było wskazanie różnorodnych możliwości regeneracji zapomnianych, zaniedbanych dzielnic Poznania. Ponadto było okazją do przedstawienia doświadczeń dotyczących procesu rewitalizacji, sposobu prowadzenia konsultacji społecznych, kryteriów wyboru obszarów do rewitalizacji, jak również powiązania działań rewitalizacyjnych z programem "Trakt Królewsko - Cesarski w Poznaniu".


Problem rewitalizacji Poznania został ujęty podczas seminarium w trzech aspektach: socjologiczno-społecznym, urbanistyczno-architektonicznym oraz kulturalno-artystycznym. Zaprezntowano następujące referaty:

  • Rewitalizacja Poznania w badania społecznych (teoria i praktyka) - dr hab. Krzysztof Podemski (UAM)
  • Rozwój miasta a "niewidzialna ręka rynku" - dr Andrzej Billert (UAM i Uniwersytet Europejski Viadrina)
  • Miejski Program Rewitalizacji dla Poznania - od partycypacji społecznej do realizacji - Lech Łangowski (Urząd Miasta Poznania)
  • Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu - prof. dr hab. Antoni Szczuciński (UAM, Urząd Miasta Poznania)
  • Wybór obszarów do rewitalizacji - śródmieście Poznania - szanse i zagrożenia rozwoju - Lech Podbrez (Urząd Miasta Poznania)
  • Stary Browar w Poznaniu - rewitalizacja obiektu poprzemysłowego - Rafał Przybył (Fortis Sp. z o.o.)
  • Odpowiedzialność w sztuce publicznej: artysta i społeczeństwo. Co można zyskać, co może zostać utracone? - Bryan Stuven
  • Kreacje designerskie tworzące współczesne miasta - "Designmai 2006";Re-Generacja" - Dzielnica Artystyczna - promocja międzynarodowej wystawy artystycznej w zapomnianych dzielnicach Poznania - Śródka 2006 - dr Katarzyna Kujawska - Murphy (ASP, Stowarzyszenie InterCity).

Seminarium "Rewitalizacja miasta" było kontynuacją projektu "Re-generacja. Dzielnica Artystyczna. Międzynarodowa wystawa sztuki w zapomnianych dzielnicach Poznania: Śródka", która odbyła się w październiku 2006 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej