Konferencja naukowa w Poznaniu nt. przestrzeni publicznej 27-28 maja 2009

Patronat:


Organizatorzy i Partnerzy:


27-28 maja 2009 r. w auli Politechniki Poznańskiej, w Centrum Wykładowym PP przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa nt. przestrzeni publicznej, organizowana pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Prezydenta Miasta Poznania oraz Rektora Politechniki Poznańskiej. Na konferencji był dyskutowany wstępny projekt Karty Przestrzeni Publicznej - dokumentu ideowego i programowego dla kreacji polskiej przestrzeni publicznej.

Załączniki


Konferencję otworzył Tomasz J. Kayser Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz prof. dr hab. inż. Adam Hamrol Rektor Politechniki Poznańskiej. Olgierd Dziekoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który wcześniej zapowiedział swój udział w konferencji, niestety nie mógł przyjechać do Poznania.


Część merytoryczną konferencji rozpoczęli członkowie Rady Naukowej konferencji, którzy wygłosili referaty wprowadzające w tematykę przestrzeni publicznej dotyczące kilku zasadniczych aspektów jej kształtowania.

 • prof. dr hab. TADEUSZ MARKOWSKI, "Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej"

Załączniki


 • dr inż. arch. ADAM KOWALEWSKI, "Przestrzeń publiczna w kontekście urbanistycznym"

Załączniki


 • dr hab. STANISŁAW LISIECKI, prof. UAM, "Tożsamość miasta"

Załączniki


 • prof. dr ANDRZEJ WIELGOSZ, "Koncepcje i projekty przestrzeni publicznej z Pracowni Interpretacji Przestrzeni Akademii Sztuk
  Pięknych w Poznaniu"

Załączniki


 • prof. dr hab. inż. SŁAWOMIR GZELL, "Projektowanie urbanistyczne w tworzeniu przestrzeni publicznych".

Załączniki


Po referatach wprowadzających przypomniano wyniki zeszłorocznego seminarium nt. przestrzeni publicznej. Przebieg dyskusji moderowanych w trzech grupach panelowych: samorządowej, inwestorów i społeczności lokalnych omówili: dr Marek Nowak z Instytutu Socjologii UAM, dr Sławomir Palicki z Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dr inż. arch Rafał Graczyk z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Załączniki


Przebieg gry przestrzennej opartej na dwóch poznańskich studiach przypadków Śródce i os. Zwycięstwa przedstawili architekci Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej dr inż. arch Dominika Pazder i mgr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak.

Załączniki


Na zakończenie pierwszego dnia konferencji, prof. dr hab. Tadeusz Markowski - lider Karty Przestrzeni Publicznej - przedstawił jej szczegółowe założenia.

Załączniki


Drugi dzień konferencji poświęcony był w całości dyskusji nad Kartą Przestrzeni Publicznej. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili:

 • dr hab. WANDA MARIA GACZEK, prof. UE
  Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Załączniki


 • dr hab. inż. arch. TOMASZ OSSOWICZ,
  Katedra Planowania Przestrzennego Politechniki Wrocławskiej

Załączniki


 • dr hab. KRZYSZTOF PODEMSKI, prof. UAM
  Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Załączniki


Po referatach wprowadzających rozpoczęła się dyskusja plenarna nad założeniami Karty Przestrzeni Publicznej.  Relację z dyskusji zamieszczamy poniżej.

Załączniki


Opracowaniem założeń merytorycznych Konferencji oraz wstępnego tekstu Karty Przestrzeni Publicznej zajął się zespół w składzie: dr hab. inż. arch. Ewa Cichy-Pazder (WA PP), dr arch. Rafał Graczyk (WA PP), Paulina Idczak (WRM UMP), arch. Bartosz Kaźmierczak (WA PP), Mieszko Ladorski (WRM UMP), arch. Lech Łangowski (WRM UMP), arch. Andrzej Nowak (WUiA UMP), dr Marek Nowak (IS UAM), dr Sławomir Palicki (KEPiŚ AEP), dr arch. Dominika Pazder (WA PP), arch. Lech Podbrez (WRM UMP), arch. Anna Rybarczyk-Robak (WRM UMP), arch. Joanna Śpikowska (WRM UMP), Natalia Szwarc (WRM UMP).


Zapraszamy także do zapoznania się z materiałem poseminaryjnym opracowanym przez Oddział Rewitalizacji Wydziału Rozwoju Miasta UMP, będącym zapisem całego przebiegu Seminarium na temat przestrzeni publicznej, które odbyło się 13-14 października 2008 r. w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej