Aktualności - archiwum 2017 r.

SZANOWNI PAŃSTWO, PORTAL "REWITALIZACJA" OD CZERWCA 2017 R. JEST KONTYNUOWANY W NOWEJ SZACIE GRAFICZNEJ POD ADRESEM:   HTTP://POZNAN.PL/ODNOWA


II edycja konkursu na Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe choć skromniejsza to zapowiada się równie ciekawie. Komisja konkursowa przyznała środki na cztery projekty, które z pewnością zyskają sobie przychylność wielu mieszkańców osiedla. Będą to: spotkania dla młodych czytelników "Dom Bajek na Łazarskim Fyrtlu", stworzenie gry planszowej "Łazarzu nie irytuj się" i w oparciu o nią zorganizowanie turnieju, Piknik przy schronie w Parku Wilsona "Schrońmy się na Łazarzu" oraz "Sąsiedzkie przygotowania do Sylwestra na Skwerze".


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ 

W związku z licznymi zapytaniami właścicieli nieruchomości i kancelarii notarialnych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), informujemy, że dnia 22 listopada 2016 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XXXVIII/648/VII/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego poz. 7323).

Uchwała będąca aktem prawa miejscowego weszła w życie 15 grudnia 2016 r. W uchwale Rada Miasta Poznania nie ustanowiła prawa pierwokupu nieruchomości na obszarze miasta Poznania (art. 11 ust. 5 ww. ustawy).

24 stycznia 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XLI/707/VII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, w którym będzie mogła wskazać na obszarze rewitalizacji możliwość ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji (art. 25 ww. ustawy). Przewidywany termin podjęcia kolejnej uchwały - w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji - to koniec października/listopada 2017 roku.


Pokaz oraz warsztaty tańca dla osób niesłyszących i słabosłyszących, podstawy języka migowego dla mieszkańców osiedla Św. Łazarz, festyny rodzinne, a także akcje namawiające do sprzątania po psach. To tylko niektóre z atrakcji, które od dwóch miesięcy mają miejsce na Łazarzu. Wszystko za sprawą realizowanych tam Lokalnych Inicjatywach Osiedlowych. Właśnie ruszyła druga edycja 2017. Mieszkańcy Łazarza do 20 lipca mogą zgłaszać swoje pomysły.  


Nabór wniosków dotyczących planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Prezydent Miasta Poznania ogłasza nabór wniosków o objęcie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Zbieranie wniosków prowadzone będzie w okresie od 8 do 30 czerwca 2017 r. Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w Pawilonie Nowa Gazownia przy ul. Ewangelickiej 1 w Poznaniu.

Załączniki


Miasto Poznań oraz Geberit zapraszają na uroczyste zakończenie XIX Konkursu "Projekt Łazienki 2017" na projekt koncepcyjny budynku z funkcją toalety publicznej w Poznaniu w północnej części starego koryta Warty. Ogłoszenie wyników odbędzie się w czwartek 22 czerwca 2017 r. o godzinie 12:30 w Urzędzie Miasta przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.


W dniach od 12 do 20.06.2017 zapraszamy do oglądania wystawy na ul. św. Marcin (róg ul. Gwarnej) jest to jeden ze etapów kolejnej edycji akcji Odmień Swoje Podwórko. Tym razem z udziałem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Plastyka Miejskiego oraz Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta wspólnie z Koalicją Św. Marcin i Towarzystwem Wiedzy Powszechnej odmieniamy wizerunek lokali usługowych znajdujących się przy ul. Św. Marcin. W przypadku realizacji szyldów Miasto Poznań oferuje swoje wsparcie i pomoc w uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń. Do współpracy przy tworzeniu projektów Miasto zaprosiło artystów: Aleksandrę Andreeva, Beatę Kurek, Natalię Regimowicz, Wojciecha Walasiaka oraz studentów Architektury Wnętrz Uniwersytetu Artystycznego, który w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia tego kierunku.


Warsztaty - ul. św. Marcin ZNANA? ROZPOZNANA?

Ulica to twarda konkretna rzeczywistość budynków i ulic, która spotyka się z subiektywnym doświadczeniem i oczekiwaniem ludzi na niej pracujących i żyjących. Przyzwyczajenia sprawiają, że znajome miejsca są często dla nas nierozpoznane. Zapraszamy na warsztaty których celem jest pokazanie potencjału ulicy św. Marcin i wymiana wiedzy i szukanie potencjału, promowanie śródmiejskiego stylu życia, zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy a także budowanie i umacnianie sąsiedztwa.

Organizatorzy: Fundacja Made in Art, Miasto Poznań Patronat: Koalicja św. Marcin, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Centrum Otwarte, Stowarzyszenie "Akademia Myśli"

Siedzibia TWP ul.św. Marcin 69 - 2 czerwca 2017 godz: 16:00-19:00, 3 czerwca 2017 r. godz. 10:00-16:00

Zapewniamy poczęstunek podczas warsztatów po zakończeniu zapraszamy na Dzień Sąsiada. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa rewitalizacja@um.poznan.pl

Załączniki


Dzień Sąsiada w stylu retro w ramach Projektu Święty Marcin reAnimacja na BIS! Koalicja św. Marcin Towarszytwo Wiedzy Powszechnej oraz Miasto POznań zapraszają na kolejne spotkanie sąsiedzkie na ul. św. Marcin 3 czerwca 2017 pod Alfami w godzinach od 11.00 do 19.00. W tym roku przeniesiemy społeczność lokalna ulicy Św. Marcin w lata, dwudzieste, lata trzydzieste. 
Zapraszamy na kolejne, barwne spotkanie wszystkich pokoleń.


Podwórkowy festyn, sąsiedzki piknik lub kino "pod chmurką". To tylko przykładowe propozycje pomysłow, które już wkrótce mieszkańcy Łazarza, Wildy i Starego Miasta będą mogli samodzielnie zorganizować. Rozstrzygnięto tegoroczną edycję Lokalnych Inicjatyw Osiedlowych. Łącznie rekomendowanych do realizacji zostało 45 projektów. 


Zadaszone targowisko na planie koła z dogodnym dojazdem i miejscem dla dostaw, skwer z placem zabaw z kontekstem afrykańskim i miejsce na przykawiarniane ogródki - już wkrótce Rynek Łazarski przejdzie całkowitą metamorfozę. Miasto zaprezentowało koncepcję, która zwyciężyła w konkursie na wizję rewaloryzacji tej przestrzeni. W ogłoszonym przez miasto konkursie wzięło udział 25 pracowni projektowych. Do drugiego etapu zakwalifikowano 5 z nich. Zwyciężyła praca przygotowana przez Autorską Pracownię Architektoniczną Jacek Bułat z Poznania.


W ramach współpracy Miasta i Uczelni, Miasto Poznań zaprasza na wystawę prac studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, którzy pod kierunkiem dr hab. Konstancji Pleskaczyńskiej
z Pracowni Projektowania Przestrzeni Publicznej opracowywali  koncepcję tymczasowego zagospodarowania placu Kolegiackiego tak aby pokazać możliwości wykorzystania przestrzeni w trakcie prowadzonych badań archeologicznych, a przed rozpoczęciem prac budowlanych wg. wytycznych przygotowanych przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Prezentacja prac będzie 20 marca br. o godz. 12:00 na parterze przed salami sesyjnymi w gmachu Urzędu Miasta.


Fundacja Made in Art wspólnie ze Stowarzyszeniem Chwaliszewo i Radą Osiedla Stare Miasto oraz miastem Poznań zapraszają na warsztaty "RE-WITA STARE KORYTO WARTY 3" dotyczące zagospodarowania północnej części Starego Koryta Warty, które odbędą się 17 - 18 marca br. (piatek od 17:00 do 18:00 - sobota 11:00 - 16:00) w SP 40 przy ulica Garbary 82. Celem warsztatów jest wypracowanie wspólnej wizji rozwoju północnego fragmentu Starego Koryta jako ważnej przestrzeni publicznej zlokalizowanej w samym sercu Poznania - w odniesieniu do całego układu dawnej odnogi Warty oraz w kontekście tak wartościowego kulturowo i historycznie sąsiedztwa Ostrowa Tumskiego i Starego Rynku.


"Wiosenne przebudzenie na Marcinie", 21 marca odbyło się spotkanie Koalicji Św. Marcin mające na celu kontynuację projektu Święty Marcin re-ANIMACJA, który wspierał współpracę podmiotów działających na ul. Św. Marcin, a także pomógł znaleźć nowych partnerów.  Projekt ma na celu rewitalizację społeczną ul. Św. Marcin, mobilizację w celu odtworzenia i tworzenia lokalnej tożsamości. Spotkanie było zapowiedzią kolejnych działań zaplanowanych na ten rok.


Trwa 19. edycja prestiżowego konkursu na projekt koncepcyjny budynku z funkcją toalety miejskiej, organizowanego przez markę KOŁO. Partnerem konkursu jest Miasto Poznań. Tegoroczna lokalizacja konkursowa znajduje się w północnej części Starego Koryta Warty obok boiska sportowego przy ul. Estkowskiego w Poznaniu. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu budynku toalety z funkcjami dodatkowymi.  Budynek ma być niezwiązany trwale z gruntem, a funkcje dodatkowe mają zachęcić mieszkańców do aktywnego korzystania z boiska.


Od 27 lutego do 16 marca 2017 roku w Urzędzie Miasta Poznania trwają spotkania z Radami i Zarządami Osiedli, które weszły w skład obszaru rewitalizacji, wyznaczonego uchwałą Nr XXXVIII/648/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania. Na spotkaniach podejmowane są kwestie dotyczące przyszłych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Celem tych spotkań jest sformułowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, który zostanie poddany konsultacjom społecznym planowanym w czerwcu bieżącego roku. W trakcie przeprowadzania konsultacji mieszkańcy będą mogli  wnieść uwagi do projektu Programu, jak również zgłosić przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Załączniki


Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic "Śródeja" zachęca do zapoznania się ze SPOŁECZNĄ KONCEPCJĄ ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU NA ŚRÓDCE

Koncepcja powstała przy wsparciu Miejskiego Inzyniera Ruchu, Biura Plastyka Miejskiego, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Uwagi i opinie mozna wnosić do 15 marca 2017 pisemnie na adres: stowarzyszenie.srodeja@gmail.com lub w Restauracji  "Hyćka", przy ul. Rynek Śródecki 17 do 15 marca 2017


Podwórkowy festyn, sąsiedzki piknik lub kameralny koncert "pod chmurką". To tylko przykładowe propozycje imprez, które już wkrótce mieszkańcy Łazarza, Wildy i Starego Miasta będą mogli samodzielnie zorganizować. Rusza kolejna edycja konkursu na lokalne inicjatywy osiedlowe. Dzięki specjalnej puli środków najciekawsze projekty zostaną sfinansowane. Na każdego pomysłodawcę czeka do 8 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 13 marca.


Rozpoczeła się kolejna edycja Akcji "Odmień Swoje Podwórko 2017". Tym razem zostanie odmieniony wizerunek lokali usługowych znajdujących się przy ul. Św. Macin. Wspólnie z Koalicją św. Marcin i Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Miasto Poznań zamierza przy pomocy ekspertów stworzyć projekty szyldów, witryn a jeśli będzie taka potrzeba także wnętrz lokali usługowych znajdujących się przy ul. Św. Marcin.  Miasto Poznań w niewielkim stopniu dofinansuje realizację projektów w przypadku szyldów oferuje swoje wsparcie i pomoc w uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń.


24 stycznia 2017 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XLI/707/VII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.


W ramach trwającego konkursu na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskego, 10 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie z uczestnikami - wizja w terenie.

Kolejne, drugie spotkanie informacyjne - udzielenie odpowiedzi na zadane pytania odbędzie się w dniu 24 stycznia o godz. 11:00 w sali 207 Urzędu Miasta Poznania przy Pl. Kolegiackim 17.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej