Nagroda Naukowa 2016

Kapituła pod przewodnictwem prof. Stanisław Lorenca uhonorowała  Nagrodą Naukową Miasta Poznania w 2016 roku profesora Piotra Tryjanowskiego.

Profesor Piotr Tryjanowski otrzymuje Nagrodę Naukową Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia i dorobek naukowy. które znalazły swój wyraz
w publikacjach, konstrukcjach i wdrożeniu badań w okresie dwóch lat poprzedzających rok,
w którym przyznana jest nagroda.

Dzięki działalności badawczej Profesora Tryjanowskiego nasze miasto Poznań dołączyło do grona miast o najlepszym poznaniu procesów urbanizacji zwierząt.

Zagadnienie urbanizacji jest jednym z najpoważniejszych, wpływających na kondycję naszej fauny i flory. Przyzwyczajenie się zwierząt do człowieka stanowi jednak niezwykle skomplikowany proces; wspierany zarówno przez plastyczność fenotypową osobników,
jak i zmiany ewolucyjne. Ciągle jednak dalecy jesteśmy od zrozumienia, dlaczego niektóre zwierzęta (a inne nie) wybierają życie w pobliżu osad ludzkich. By ułatwić odpowiedź na to pytanie, potrzebne są prace o charakterze globalnym, obejmujące swoim zasięgiem wiele miast. Prace i publikacje Laureata, choć poruszają szerokie problemy i są umieszczone w szerokim kontekście, są jednak materiałem bazowym zebranym w Poznaniu i okolicach miasta, przyczyniając się do jego promocji.

Cykl publikacji ukazał się w najlepszych międzynarodowych czasopismach naukowych i jest wielokrotnie cytowany przez innych badaczy. Artykuły znalazły również szeroki odbiór społeczny - poprzez ich popularyzację przez Internet, radio, TV, prasę codzienną w wielu krajach.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej