W Śródmieściu rusza Lokalna Inicjatywa Osiedlowa!

"Łazarskie, Staromiejskie i Wildeckie Inicjatywy Osiedlowe" to projekt zainicjowany przez radnych osiedlowych i realizowany we współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.  Jego założeniem jest wsparcie i zachęcenie mieszkańców do aktywnego tworzenia i uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze społecznym, kształtujące tożsamość danego osiedla. W praktyce każdy mieszkaniec Łazarza, Wildy lub Starego Miasta może złożyć wniosek - koncepcję na organizację projektu, eventu czy wydarzenia na swoim osiedlu. Zgłoszone wnioski będą podlegały ocenie komisji konkursowej, a autorzy zwycięskich projektów otrzymają środki na ich realizację - maksymalnie 8 tysięcy zł.  W sumie każda z 3 rad osiedla będzie dysponowała pulą w wysokości od 60 do 70 tysięcy zł.

- Jest to pierwsza, pilotażowa edycja, chociaż dofinansowanie do różnego rodzaju inicjatyw od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Sukcesywnie współpracujemy w tym zakresie z radami osiedli, które najlepiej znają potrzeby  społeczności lokalnych. Podobnie jest i tym razem, jednak w przypadku tego konkursu duży nacisk stawiamy na inicjatywę samych mieszkańców i społeczników, którzy w założeniu od początku do końca realizują swój pomysł - podkreśla Piotr Wiśniewski, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

 Akcja wpisuje się w realizacje Programu dla Śródmieścia, jak również jest jednym z pierwszych przejawów nawiązanej współpracy śródmiejskich rad osiedli w ramach powołanej w styczniu br. Koalicji Śródmiejskiej. 

 Aby zgłosić swój projekt należy wypełnić wniosek konkursowy. Tu najważniejszy jest odpowiedni opis przedsięwzięcia, a także harmonogram realizacji. Zgłoszenia będą podlegały ocenie komisji konkursowej. Zaakceptowane przez nią działania muszą zostać zrealizowane do końca bieżącego roku.

Jak podkreśla Zbigniew Burkietowicz, przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto - środki finansowe przeznaczone na konkurs to pieniądze publiczne, dlatego chcemy by wróciły do mieszkańców. Taki konkurs to również działanie zachęcenie do współtworzenia miejskiej tkanki. Kierujemy go do każdej osoby, która chce brać czynny udział w lokalnym życiu dzielnicy.

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę odpowiednie kryteria - stawiamy przede wszystkim na możliwość realizacji danego przedsięwzięcia, jego atrakcyjność czy też stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców - mówi Dorota Bonk - Hammermeister z Rady Osiedla Wilda.  Jednorazowe dofinansowanie wnioskowanego projektu nie może przekroczyć 8 tysięcy zł. Pomysłów może być wiele - Piknik, koncert podwórkowy czy zawody sportowe, właśnie na to stawiamy - mówi Maria Łazarz z Rady Osiedla Św. Łazarz.

Zgłoszenia można składać w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do 15 kwietnia. Po zakończeniu prac komisji konkursowej, zwycięskie projekty będzie można realizować już od początku maja. 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej