Prof. dr hab. Mykolas Michalbertas (Litwa)

Prof. dr hab. Mykolas Michalbertas, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, jest jednym z najwybitniejszych archeologów litewskich przełomu XX-XXI wieku.

Profesor Mykolas Michalbertas posiada tytuł doktora honoris causa Łotewskiej Akademii Nauk. Jest też członkiem Państwowej Komisji Ochrony Zabytków Republiki Litewskiej oraz członekiem korespondentem Niemieckiego Instytutu Archeologicznego (DAI).

W latach 1959 był zatrudniony w Litewskim Instytucie Historycznym (Lietuvos istorijos instituto), od 1972 do 1984 był wykładowcą Instytutu Pedagogicznego w Wilnie, a w latach 1972-1975 sprawował funkcję dziekana tamtejszego Wydziału Historycznego. Od roku 1984 jest wykładowcą Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie w latach 1993-2004 zasiadał na stanowisku dyrektora Instytutu Archeologii. W latach 1989-1991 był wykładowcą Uniwersytetu im Witolda Wielkiego w Kownie. Obecnie jest członkiem Państwowej Komisji Ochrony Zabytków Republiki Litewskiej, a od roku 2002 sprawuje funkcję członka korespondenta Niemieckiego Instytutu Archeologicznego (DAI). W roku 2004 Profesor otrzymał tytuł doktora honoris causa Łotewskiej Akademii Nauk.

Profesor Mykolas Michalbertas jest autorem licznych artykułów i książek poświęconych pradziejom Litwy i Ludów Bałtyjskich w okresie wpływów rzymskich (przełom er - V w. n.e.). Jest również twórcą, a od 1999r. Redaktorem Naczelnym czasopisma "Archaeologia Lituana".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej