Informujemy, że został wydłużony termin składania uwag do koncepcji przebudowy ulicy Święty Marcin przedstawionej przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wszelkie uwagi dotyczące projektu prosimy składać do dnia 10 kwietnia br. na adres kp@um.poznan.pl, lub w siedzibie Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta: Pl. Kolegiacki 17, pokój 409. Projekt jest udostępniony do wglądu na stronie www.pozim.pl/projekty. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.


W dniu 23 marca br. w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej przy ulicy Święty Marcin 69 odbyło się spotkanie koalicji społecznej Święty Marcin. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, przedsiębiorcy, artyści, liderzy lokalnej społeczności oraz przedstawiciele Centrum Kultury Zamek i Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania. Spotkanie miało zarówno charakter zapoznawczy jak i informacyjny w kwestiach dotyczących przyszłych działań koalicji.


Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z badań ulicy Święty Marcin opracowanym w Urzędzie Miasta Poznania. Raport przedstawia najważniejsze dane ilościowe i jakościowe dotyczące funkcjonowania ulicy i terenów ją otaczających.

Życzymy miłej lektury! Ewentualne uwagi i sugestie po przeczytaniu raportu prosimy kierować na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl


Zapraszamy na organizowaną przez Centrum Kultury Zamek wystawę prac studenckich "W centrum uwagi. Ulica Święty Marcin w pracach studentów poznańskich uczelni".

W ramach wystawy prezentowane są semestralne prace studentów czterech jednostek uniwersyteckich: Pracowni Projektowania Przestrzeni Publicznej na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Zakładu Kulturowych Studiów Miejskich w Instytucie Kulturoznawstwa UAM oraz Instytutu Akustyki na Wydziale Fizyki UAM.

Wystawa jest realizowana w ramach projektu "Strefa Święty Marcin" i można ją oglądać w dniach 13-18 marca w Holu Wielkim i Sali Prób Centrum Kultury Zamek.


11 marca 2015 r. w Centrum Kultury Zamek przy ul. Święty Marcin 80/82 odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie projektu przebudowy ulicy Święty Marcin. 

Spotkanie rozpoczął projektant, p. Henryk Borowski, który omówił koncepcję przebudowy. Następnie przedstawiciele spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie zapoznali mieszkańców z przyjętą procedurą opiniowania projektu oraz dalszymi planami przygotowania projektu technicznego. 

W dalszej części przekazano głos mieszkańcom i ekspertom, którzy mogli wyrazić swoje opinie na temat projektu. Wszystkie uwagi zostały zarejestrowane i po opracowaniu zostaną przekazane wykonawcy projektu - Poznańskim Inwestycją Miejskim.

Prace nad przygotowaniem projektu technicznego przebudowy ulicy Święty Marcin rozpoczęły się w 2013 roku, kiedy dr inż. Bartosz Kaźmierczak opracował na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej ulicy Święty z elementami uspokojenia ruchu.

Uwagi na temat koncepcji przebudowy można przesyłać do piątku 13 marca 2015 r.


11 marca br. o godz. 16:30 w Sali Kominkowej w CK Zamek Urząd Miasta Poznania, Centrum Kultury Zamek i Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zapraszają mieszkańców i przedsiębiorców ulicy Święty Marcin na spotkanie koalicji społecznej w sprawie koncepcji przebudowy ulicy Święty Marcin. Spotkanie odbędzie się w środę 11.03.2015 o godzinie 16:30 w Sali Kominkowej Centrum Kultury Zamek. Serdecznie Zapraszamy!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej