Zebraliśmy pomysły na ścisłe centrum

Zebraliśmy pomysły na ścisłe centrum

Przed ogłoszeniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ścisłym centrum, Urząd Miasta zapytał mieszkańców o ich opinie i pomysły związane z wyglądem i funkcją tych przestrzeni w przyszłości. Blisko 800 osób uczestniczyło w konsultacjach, na bazie których zostanie stworzony raport będący elementem wytycznych do konkursu.
W badaniu ankietowym, które odbywało się w dniach 8-10 czerwca br., uczestniczyło ponad 700 osób. Formularze ankiet dostępne były w trzech stanowiskach konsultacyjnych (w przestrzeni ulic: Św. Marcin, 27 Grudnia oraz placu Wolności), na stronie internetowej Miasta Poznań oraz trafiły korespondencyjnie do ponad 600 właścicieli nieruchomości przedmiotowego obszaru.

W badaniu ankietowym wzięło udział:

  • 130 właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców;
  • 608 ankiet od mieszkańców i przechodniów.

Raporty z badania ankietowego dostępne są w załącznikach [1. Raport_właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy, 2. Raport_mieszkańcy i przechodnie].

Kolejnym etapem konsultacji były warsztaty, które odbyły się 23 czerwca w CK Zamek. Podczas nich spotkały się społeczności lokalne z zespołami konkursowymi w celu doprecyzowania wytycznych dotyczących zagospodarowania obszaru ścisłego centrum. W warsztatach uczestniczyli również eksperci, którzy służyli  wsparciem i odpowiadali na pytania uczestników z zakresu: estetyki, urbanistyki, gospodarki nieruchomościami, zagadnień transportowych oraz zieleni. W warsztatach wzięło udział ponad 60 osób.

W trakcie opracowania jest raport podsumowujący wnioski uczestników, który w późniejszym terminie zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz rozesłany mailowo do osób biorących udział w warsztatach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej