Spójne centrum z pomysłem - zapisz się na warsztaty!

Spójne centrum z pomysłem - zapisz się na warsztaty!
Spójny projekt zmian ścisłego centrum Poznania wkracza w kolejny etap. Urząd Miasta przygotowuje konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, obejmującej obszar ulicy Św. Marcin oraz 27 Grudnia, Gwarnej, Kantaka, Ratajczaka, alei Marcinkowskiego i placu Wolności.

Po zakończonym badaniu ankietowym zapraszamy serdecznie do udziału w warsztatach, na których spotkają się zespoły konkursowe z lokalnymi społecznościami. Podczas zajęć, uczestnicy będą mieli okazję doprecyzować wytyczne dotyczące zagospodarowania przedmiotowego obszaru. Warsztaty odbędą się 23 czerwca w godz. 16:00-20:00 w Sali Wielkiej CK Zamek przy ul. Święty Marcin 80/82. Chęć uczestnictwa w warsztatach można zgłaszać do 18 czerwca telefonicznie pod numerem: 878 45 13 bądź mailowo na adres: weronika_sinska@um.poznan.pl.

Przypominamy, że warsztaty są już kolejnym etapem prowadzonych konsultacji dot. ścisłego centrum, których wynikiem będzie raport podsumowujący. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wyraziły swoją opinię dotyczącą zagospodarowania przestrzennego tej części miasta poprzez wypełnienie ankiet. W badaniu ankietowym odbywającym się w dniach 8-10 czerwca br. wzięło udział ponad 700 osób.

Otrzymaliśmy:
- 126 ankiet od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców;
- 608 ankiet od mieszkańców i przechodniów.
Na bazie zebranych spostrzeżeń i opinii opracowane zostaną wytyczne projektowe. Będą one uwzględnione przez wyłonioną w drodze konkursu pracownię projektową, która stworzy odpowiednią koncepcję urbanistyczno-architektoniczną.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej