Ścisłe centrum z pomysłem

Ścisłe centrum z pomysłem

Spójny projekt zmian ścisłego centrum Poznania wkracza z kolejny etap. Urząd Miasta przygotowuje konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, obejmującej obszar ulicy Św. Marcin oraz 27 Grudnia, Gwarnej, Kantaka, Ratajczaka, alei Marcinkowskiego i placu Wolności. W ramach przedsięwzięcia przewidziano także ankietę i warsztaty z mieszkańcami.

Ankieta i punkty informacyjne

Spostrzeżenia i opinie mieszkańców w tym zakresie, będą stanowić istotny element ostatecznego kształtu realizowanego projektu. W ramach prowadzonych działań, uruchomiona zostanie specjalna ankieta, skierowana do wszystkich zainteresowanych wyrażeniem swojej opinii, dotyczącej zagospodarowania przestrzennego tej części miasta.

Formularz wypełnionej ankiety można składać do 10 czerwca drogą elektroniczną na adres kp@um.poznan.pl, faxem: 61 878 50 15, korespondencyjnie: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub do trzech punktów informacyjnych. Specjalnie utworzone stanowiska będą działały od 8 do 10 czerwca w godzinach od 12 do 19, w następujących lokalizacjach:

-          u zbiegu ulic Św. Marcin i Ratajczaka;

-          u zbiegu ulic 27 Grudnia i Gwarnej;

-          na placu Wolności (przy al. Marcinkowskiego).

Poza złożeniem wypełnionej, lub pobraniem czystej ankiety na przygotowanych stanowiskach będzie można uzyskać wszelkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Formularz ankiety jest dostępny także na stronie www.poznan.pl/rewitalizacja w zakładce Projekt Święty Marcin.

Warsztaty

Zapraszamy również do udziału w warsztatach, na których spotkają się zespoły konkursowe z lokalnymi społecznościami. Podczas zajęć, uczestnicy będą mieli okazję doprecyzować wytyczne dotyczące zagospodarowania przedmiotowego obszaru. Warsztaty odbędą się 23 czerwca w godz. 16:00-20:00 w Sali Wielkiej CK Zamek przy ul. Święty Marcin 80/82.

Chęć uczestnictwa w warsztatach można zgłaszać do 18 czerwca telefonicznie pod numerem: 878 45 12/13 bądź mailowo na adres: weronika_sinska@um.poznan.pl lub joanna_dulinska@um.poznan.pl.

Szczególne zaproszenie do udziału w konsultacjach poprzez wypełnianie ankiet i uczestnictwo w warsztatach kierujemy do właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, działających w obszarze objętym konkursem. W tym celu ponad 600 z nich otrzyma w najbliższych dniach specjalnie dedykowany list wraz z formularzem ankiety.

Prace projektowe

Na bazie zebranych opinii stworzony zostanie raport podsumowujący. Jego założenia zostaną uwzględnione przez wyłonioną w drodze konkursu pracownię projektową, która stworzy odpowiednią koncepcję urbanistyczno - architektoniczną.

Kontakt:

Weronika Sińska (weronika_sinska@um.poznan.pl), Joanna Dulińska (joanna_dulinska_um.poznan.pl) - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Tel. 61 878 45 12/13.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej