Projekt "Centrum" w opracowaniu

Po podpisaniu w lipcu bieżącego roku umowy ze Studiem ADS2 z Poznania, które zwyciężyło w konkursie "Poznań - Centrum Od Nowa", Miasto Poznań przystąpiło do sporządzania projektu wykonawczego inwestycji polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Święty Marcin. 

Inwestycja, dla której przyjęto nazwę Projekt "Centrum", prowadzona będzie etapowo. Etap pierwszy obejmuje rewaloryzację obszaru, ściśle objętego konkursem i dotyczy przebudowy tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa. Etap drugi obejmie budowę trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka.

Koncepcja wielobranżowa

We wrześniu bieżącego roku projektant przekazał koncepcję wielobranżową dla pierwszego zakresu, obejmującego ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka , która przekazana została do opiniowania jednostkom miejskim i instytucjom zarządzającym infrastrukturą na tym terenie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem w tym roku opracowana zostanie koncepcja wielobranżowa dla całości obszaru, tj. ul. święty Marcin na odcinku od al. Niepodległości do Alei Marcinkowskiego, ul. 27 Grudnia, ul. Gwarnej, ul. Kantaka, ul. Ratajczaka (od ul. Święty Marcin do ul. 27 Grudnia) oraz fragmentu Alei Marcinkowskiego. Zgodnie z harmonogramem roboty budowlane na odcinku Świętego Marcina od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka rozpocząć się mają w połowie 2017 r.

Inwentaryzacja obszaru

Równolegle przeprowadzono prace inwentaryzacyjne obejmujące infrastrukturę podziemną i naziemną - przy użyciu metod moblinych (georadar, skaning 3D) oraz wykonanie przekopów próbnych. Zinwentaryzowano także istniejąca zieleń, a w najbliższych tygodniach przeprowadzone zostaną także badania geotechniczne, na które wykonawca robót uzyskał już decyzję Wydziału Ochrony Środowiska. Dla całości Projektu Centrum opracowywane jest także Studium Wykonalności.

W międzyczasie odbyło się spotkanie z zarządcami i właścicielami nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Święty Marcin, w celu przedstawienia informacji na temat zaawansowania prac oraz przekazania informacji o niezbędnych pracach związanych z planowanymi wymianami przyłączy infrastruktury podziemnej.

O zaawansowaniu prac przy realizacji Projektu Centrum będziemy informować na bieżąco.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej