Konkurs: Poznań -centrum od nowa

Wystawa pokonkursowa "Poznań - Centrum Od Nowa"
Do 30 grudnia 2015 roku można oglądać u zbiegu ulic: Św. Marcin/Gwarna wystawę pokonkursową "Poznań- Centrum Od Nowa".

"Poznań - Centrum od nowa" był konkursem na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Św. Marcin. Został on ogłoszony 14 sierpnia, a rozstrzygnięty 27 listopada.
Na konkurs wpłynęły 23 prace. Sąd konkursowy przyznał trzy nagrody (I, II, IV).

  • Pierwszą nagrodę w wysokości 30 000zł zdobyła praca przygotowana przez Studio ADS z Poznania.
  • Trzecią nagrodę w wysokości 12 000 zł otrzymała koncepcja opracowana przez Leszka Maksyma Czaję i Izabelę Tomczak.
  • Czwartą nagrodę w wysokości 8000zł przyznana została projektowi Biura Litoborski+Marciniak.

Organizatorem konkursu było Miasto Poznań, a przygotowało i przeprowadziło go Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu.


Roztrzygnięcie konkursu "Poznań - Centrum od nowa" 27.11.2015 r.

Plac zabaw, nowoczesna infrastruktura drogowa, więcej miejsc zielonych czy funkcjonalna przestrzeń, którą będzie można wykorzystywać w zależności od potrzeb - już niedługo ulica Święty Marcin może zyskać zupełnie nowe oblicze. Rozstrzygnięto bowiem konkurs na wypracowanie idei i konkretnych rozwiązań w centrum Poznania.

"Poznań - Centrum od nowa" był konkursem na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Św. Marcin. Został on ogłoszony 14 sierpnia.
- To, co nas skłoniło do zorganizowania konkursu to próba spójnego spojrzenia na ul. Św. Marcin. Poprzedzała go seria wielowątkowych działań związanych m.in. z konsultacjami społecznymi, badaniami opinii czy rozmowami z przedsiębiorcami. Chcieliśmy wypracować wspólne założenia konkursu, którego efekty miały przełożyć się na rozpoczęcie nowej inwestycji w Poznaniu - mówi zastępca prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Przedmiotem konkursu było wypracowanie idei i konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum Poznania. Szczególną uwagę poświęcono tu samej ulicy Św. Marcin.
- Ulica Św. Marcin musi dostać impuls. Jedno z kluczowych miejsc w stolicy Wielkopolski musi w końcu tętnić życiem. Zwycięska koncepcja ma nam w tym pomóc. Wszelkie prace projektowe chcielibyśmy przeprowadzić spójnie, mądrze i sprawnie, tak, aby inwestycja ruszyła już w 2017 roku. Ważna będzie dla nas etapowość działań. W trakcie przebudowy mieszkańcy Miasta będą musieli się przecież przemieszczać przez centrum. Nie chcemy stracić ich zaufania, dlatego zrobimy wszystko, aby prace przebiegały szybko i przynosiły oczekiwane efekty - dodaje Prezydent.

Na konkurs wpłynęły 23 prace. Sąd konkursowy przyznał trzy nagrody.
- Z uwagi na przedmiot prac i proponowane rozwiązania przyznaliśmy miejsce 1, 3 oraz 4. Takim posunięciem podkreśliliśmy pomysłowość zwycięskiej koncepcji - mówił podczas ogłoszenia wyników Jerzy Szczepanik-Dzikowski przewodniczący Sądu Konkursowego

Załączniki


Pierwszą nagrodę w wysokości 30 000zł otrzyamało Studio ADS.

Załączniki
Po werdykcie przedstawiciele Sądu Konkursowego podkreślili, że odtąd niezbędna będzie współpraca pomiędzy twórcami zwycięskiej koncepcji a władzami miasta. Wiele rozwiązań musi być zaproponowanych w taki sposób, aby centrum było funkcjonalne i przyjazne dla poznaniaków.

- Cieszymy się z werdyktu. Zaproponowaliśmy rozwiązania, które mają szansę być zrealizowane. To m.in. plac zabaw czy przestrzenie, które będzie można ciągle zmieniać i  wykorzystywać w zależności od potrzeb. Zadbaliśmy również o miejsca zielone czy podjęliśmy tematykę uregulowania kwestii reklam - mówił Mateusz Przybyłowski, jeden z twórców zwycięskiego projektu.

Organizatorem konkursu było Miasto Poznań, a przygotowało i przeprowadziło go Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu.


14 sierpnia został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Św. Marcin.

Przedmiotem konkursu jest wypracowanie idei i konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej, koncepcji uwzględniających optymalne rozwiązania komunikacyjne (kołowe, tramwajowe, piesze, rowerowe) powiązane ze strukturą zieleni, oświetleniem, elementami małej architektury, ogródkami kawiarnianymi (sezonowymi) i innymi elementami wyposażenia ulicy - z poszanowaniem funkcji mieszkaniowych, handlowo-usługowych, kulturowych, publicznych itp., przywracających rangę należną temu obszarowi. Bardzo ważne jest kompleksowe potraktowanie wszystkich ulic i miejsc wchodzących w zakres opracowania będących dziś nierzadko przestrzeniami o skrajnie różnym wyrazie estetycznym i funkcjonującymi  na odmiennych zasadach. Istotą projektu powinny być harmonia pomiędzy istniejącą tkanką urbanistyczno-architektoniczną, a proponowanymi rozwiązaniami służącymi wyeksponowaniu i wykorzystaniu atutów oraz rangi jednej z najważniejszych przestrzeni miasta.

Pula nagród w konkursie to 50 tys. złotych, a także przewidziana jest możliwość kontynuacji działań projektowych

Ogłoszony konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym, studialnym, w którym uczestnicy konkursu przesyłają zgłoszenie udziału w konkursie i  na tej podstawie składają pracę konkursową. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się wykształceniem architektonicznym (mgr inż. arch.), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wykształcenie architektoniczne (mgr inż. arch.) lub podmioty te występujące wspólnie.

Pracę konkursowe można składać do 29 października.  Przed rozstrzygnięciem konkursu, z uwagi na kontekst społeczny związany z przygotowaniem tego konkursu zorganizowana zostania publiczna prezentację wybranych prac konkursowych oraz  dyskusję z mieszkańcami, użytkownikami  ulic i placów  objętych terenem opracowania konkursowego i innymi zainteresowanymi, jako procedurę wspomagającą pracę Sądu Konkursowego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27 listopada.

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu znajdują się w załączniku, natomiast strona internetowa konkursu znajduje się pod adresem:

poznan.sarp.org.pl/konkurs-poznan-centrum


Organizatorem konkursu jest Miasto Poznań, konkurs przygotowuje i przeprowadza Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu poznan@sarp.org.pl.


Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej