Dopuszczenie do I etapu konkursu na "Koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego"

Informujemy, że po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w konkursie "Rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu" do udziału w pierwszym etapie konkursu, którego przedmiotem jest przygotowanie opracowania studialnego - opisu wizji przyszłej rewaloryzacji Rynku Łazarskiego, zaproszeni zostali uczestnicy ujęci w poniższym załączniku. 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej