Modernizacja Rynku Łazarskiego

Spotkanie konsultacyjne w sprawie modernizacji Rynku Łazarskiego

W dniu 2 grudnia 2015 r. odbędzie się spotkanie konsultacyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ulicy Łukaszewicza 9/13 podczas którego przedstawione zostaną wytyczne programowe do planowanego konkursu urbanistyczno-architetonicznego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00 i potrwa ok. 3 godziny.
Przedmiotem konsultacji jest przedstawienie propozycji wytycznych programowych (Zwięzłego Dokumentu) do planowanego konkursu dot. modernizacji Rynku Łazarskiego.

Podjęte działania są pierwszym etapem prac mających na celu podniesienie atrakcyjności rynku Łazarskiego poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych i kulturowych, zahamowanie procesu degradacji, uzupełnienie rynku o nowe potrzebne atrakcyjne elementy pozwalające wykreować dla tego miejsca wysoką jakość wspólnej przestrzeni. Wpisują się również w cele ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, realizując program Przyjazne Śródmieście, w ramach którego prowadzona jest m.in. kontynuacja dawnego programu strategicznego dotyczącego śródmiejskich rynków i placów.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i pomysłów społeczności lokalnej - mieszkańców, kupców, instytucji społeczno-kulturalnych dotyczących wytycznych programowych (Zwięzłego Dokumentu) do planowanego konkursu dot. modernizacji Rynku Łazarskiego.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących kierunków modernizacji Rynku Łazarskiego.

Od 03 do 16 grudnia potrwa zbieranie uwag i pomysłów odnoszących się do wytycznych programowych oraz planowanego konkursu dot. modernizacji Rynku Łazarskiego.

W konsultacjach wykorzystana zostanie innowacyjna metoda - Geoankieta - za pomocą której organizatorzy konkursu uzyskają szerszą wiedzę na temat społecznych preferencji i oczekiwań związanych z podniesieniem atrakcyjności Rynku Łazarskiego.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie: rynek.geoankieta.pl

Ponadto, w dniach 03.12-16.12 zbieramy uwagi i pomysły do planowanego konkursu dot. modernizacji Rynku Łazarskiego:
- listownie na adres:


Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

- mailowo pod adres:

kp@um.poznan.pl

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej