Zwięzły Dokument czyli wytyczne do wymagań konkursowych - modernizacja Rynku Łazarskiego

Opracowano propozycję wytycznych programowych czyli tzw. Zwięzły Dokument. w zakresie konkursu dot. modernizacji Rynku Łazarskiego. Podjęte działania są pierwszym etapem prac mających na celu podniesienie atrakcyjności rynku Łazarskiego poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych i kulturowych, zahamowanie procesu degradacji, uzupełnienie rynku o nowe potrzebne atrakcyjne elementy pozwalające wykreować dla tego miejsca wysoką jakość wspólnej przestrzeni. Wpisują się również w cele ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, realizując program Przyjazne Śródmieście, w ramach którego prowadzona jest m.in. kontynuacja dawnego programu strategicznego dotyczącego śródmiejskich rynków i placów. W załączniku można się zapoznać z ostateczną wersją wytycznych - po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych.

Obecnie trwają pracę związane z przygotowaniem konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcje rewaloryzacji Rynku Łazarskiego. Zgodnie z założeniami dotyczącymi rewaloryzacji Rynku, aby koncepcja przebudowy została zrealizowana w sposób najlepiej spełniający oczekiwania miasta oraz opinie wyrażone w konsultacjach społecznych, projektowanie docelowej koncepcji zagospodarowania obszaru rynku przeprowadzone zostanie w oparciu o flamandzką procedurę otwartego zaproszenia - "Open Call". Z uwagi na konieczność dostosowania tej niestandardowej procedury konkursowej do polskich warunków prawnych, przez pierwszy kwartał 2016 roku prowadzone były konsultacje prawne związane z tym zagadnień. Obecny harmonogram przewiduje, że konkurs zostanie ogłoszony na przełomie II i III kwartału br., natomiast jego rozstrzygnięcie planowane jest na IV kwartał br. Ogłoszenie konkursu planowane jest na przełonie II i III kwartału 2016 r. Do końca br. powinno się rozpocząć przygotowywanie dokumentacji projektowej, zgodnie z założeniami zwycięskiej pracy projektowej. 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej