Konkurs na Rynek Łazarski - pierwszy etap rozstrzygnięty

Znamy wyniki pierwszego etapu, ogłoszonego przez Miasto konkursu na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego. Sąd konkursowy na podstawie kryteriów dokonał oceny portfolio pracowni architektonicznych  oraz złożonych opisów wizji. Pięciu uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów, zostało dopuszczonych do kolejnego etapu.

Celem konkursu jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska, odnowę nawierzchni, wprowadzenie nowych funkcji społecznych i kulturowych oraz wprowadzenie nowych atrakcyjnych elementów urbanistyczno-architektonicznych pozwalających wykreować dla tego miejsca wysoką jakość przestrzeni publicznej. Konkurs ma charakter dwuetapowy.

I etap konkursu

Po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w konkursie, Miasto zaprosiło uczestników do udziału w pierwszym etapie, którego przedmiotem było przygotowanie opracowania studialnego - opisu wizji przyszłej rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu. W tym etapie Sąd konkursowy na podstawie kryteriów dokonał oceny portfolio pracowni architektonicznych oraz złożonych opisów wizji, wyłaniając uczestników II etapu, którymi zostali:

  1. BASIS s.c., Wrocław.
  2. Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska, Warszawa.
  3. Maciej Siuda Pracownia Projektowa, Warszawa; Pracownia Architektury Krajobrazu Marta Tomasiak, Kępice.
  4. Biuro Projektów Lewicki Łatak. Sp. z o.o. Sp. k., Kraków.
  5. Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat, Poznań.

Pierwsze spotkanie informacyjne z uczestnikami - wizja w terenie odbędzie się w dniu 10 stycznia o godz. 11:00. O miejscu spotkania poinformujemy na 7 dni przed terminem.

II etap konkursu

W kolejnym etapie, pięć wybranych pracowni architektonicznych będzie miało za zadanie opracowanie i złożenie prac konkursowych. Wszystkim uczestnikom II etapu konkursu przysługuje zwrot zryczałtowanych kosztów przygotowania prac konkursowych - opracowania koncepcji rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu w kwocie 14 000 zł (brutto). Termin złożenia prac konkursowych w II tury upływa 20 marca 2017 r.

Nagrody

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie autora (autorów) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej na jej podstawie, pozwalającej na realizację robót budowlanych w zakresie rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu.

Realizacja projektu

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 31 marca 2017 r. Zakładany harmonogram przewiduje ogłoszenie przetargu na prace budowlane w IV kwartale 2017 roku. Całość ma się zakończyć w grudniu 2018 roku.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej