Otwarta Strefa Kultury - Łazarz

RUSZYŁ NABÓR W RAMACH "PROGRAM NAJMU LOKALI OTWARTA STREFA KULTURY - ŁAZARZ" ORAZ KONKURS NA DZIAŁANIA ODBYWAJĄCE SIĘ W LOKALU INKUBATORA KULTURY PIREUS.

Ożywienie obszaru tzw. Dolnego Łazarza to cel, na którym opiera się współpraca inicjatywy społecznej Otwarta Strefa Kultury Łazarz, Miasta Poznań reprezentowanego przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta i Rady Osiedla św. Łazarz. Partnerem działań jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Celem współpracy jest wykorzystanie potencjału istniejących już na tym obszarze miejsc, stworzenie warunków do powstawania nowych przedsięwzięć oraz wykorzystanie potencjału lokalnych inicjatyw, zaangażowanie mieszkańców.
Zapraszamy do udziału w dwóch konkursach, których celem jest kreatywne wykorzystanie pustostanów, odnawianie zaniedbanych przestrzeni i tworzenie miejsc przyjaznych kulturze.

1. "PROGRAM NAJMU LOKALI: OTWARTA STREFA KULTURY - ŁAZARZ"

to konkurs oferujący preferencyjne warunki najmu dla 6 lokali ZKZL, które przeznaczone będą na działalność kulturalno - społeczną. Efektem konkursu ma być wyłonienie podmiotów proponujących najbardziej interesujące propozycje działań kulturalno- społecznych, którymi zapełnią tzw. "pustostany". Warunkiem jest, aby działalność prowadzona w tych lokalach była otwarta na mieszkańców Łazarza i pozytywnie oddziaływała na dzielnicę.

W załączeniu znajdują się dokumenty, które pomogą w zapoznaniu się z zasadami konkursu i umożliwią przygotowanie i złożenie wniosku.

Załączniki


2. KONKURS NA DZIAŁANIA ODBYWAJĄCE SIĘ W LOKALU INKUBATORA KULTURY PIREUS

Jednym z elementów współpracy na Dolnym Łazarzu jest utworzenie w dzielnicy tzw. Inkubatora Kultury PIREUS otwartego m.in. dla rozpoczynających działalność kulturalno - społeczną podmiotów oraz mieszkańców. Na potrzeby utworzenia takiej placówki BKPiRM pozyskało z zasobów ZKZL i jest najemcą lokalu przy ul. Głogowskiej 35, w którym kiedyś mieściła się restauracja Pireus.

KONKURS dotyczy wydarzeń i przedsięwzięć realizowanych w lokalu PIREUS i MA CHARAKTER OTWARTY I CIĄGŁY (tzn. nie przewidujemy terminów końcowych dla składania wniosków z propozycjami).
W załączeniu znajdują się dokumenty, które pomogą w zapoznaniu się z zasadami korzystania z lokalu Inkubatora Kultury PIREUS, umożliwią przygotowanie i złożenie wniosku.

Załączniki


Oba konkursy są merytorycznie prowadzone przez Grupę Programową Inkubatora Kultury PIREUS, w której skład wchodzą przedstawiciele Rady Osiedla św. Łazarz i przedstawiciele organizacji działających w ramach OSK Łazarz oraz 1 przedstawiciel BKPiRM.

Grupa Programowa stanowi Komisję konkursową w konkursie "PROGRAM NAJMU LOKALI OTWARTA STREFA KULTURY - ŁAZARZ". Po zakończeniu procesu wyboru propozycji na zagospodarowanie  "pustostanów", Grupa Programowa sporządzi krótki dokument akredytacji dla wybranych podmiotów, a Najemcy - na podstawie akredytacji - samodzielnie podejmą działania zmierzające do podpisania umowy najmu z ZKZL, który jest partnerem programu.

Grupa działając w ramach konkursu ciągłego na działania odbywające się w lokalu Inkubatora Kultury Pireus jest też odpowiedzialna za wybór inicjatyw, ustalanie i zarządzanie harmonogramem działań kulturalno - społecznych, które będą odbywać się w lokalu Inkubatora Kultury.

Organizatorami konkursów są Otwarta Strefę Kultury Łazarz, Rada Osiedla św. Łazarz oraz Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej