Otwarta Strefa Kultury - Łazarz

Informujemy, że Grupa Programowa Inkubatora Kultury Pireus dokonała wyboru projektów, które zostaną rekomendowane do podpisania umowy najmu z ZKZL na zagospodarowanie lokali dostępnych w ramach "Program Najmu Lokali Otwarta Strefa Kultury - Łazarz".

Ostatecznie wybranych do rekomendacji zostało 10 projektów.  Dokładne wyniki wraz z punktacją znajdują się w załaczniku. 

Organizatorami konkursu są Otwarta Strefa Kultury - Łazarz, Rada Osiedla Św. Łazarz i Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania. Partnerem konkursu jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej