Ogrody pływające

Ogrody pływające to instalacje realizowane przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w ramach międzynarodowego projektu CONNECTING Nature (Program Ramowy Horyzont 2020) we współpracy z Fundacją OnWater.pl z Wrocławia.

Co to są ogrody pływające?

Ideą wodnych/pływających ogrodów jest poprawa naturalnych ekosystemów i wprowadzanie różnorodności biologicznej w miastach. Pływające ogrody stwarzają warunki do powstawania unikalnych ekosystemów w mieście. Na szatę roślinną składają się głównie gatunki rodzime, ale ogród może ewoluować i rozwijać się poprzez nanoszenie przez wiatr i ptactwo nowych nasion. Powierzchnia staje się wtedy bujniejsza i bogatsza gatunkowo.

Koncepcja ogrodów pływających, stworzona i realizowana w Polsce przez Fundację OnWater.pl z Wrocławia, jest także innowacyjną metodą wprowadzania zieleni do miast, poprawy estetyki wybrzeży rzeki, a także ma wpływ na poprawę jakości wody (tzw. funkcja filtracyjna, polegająca na wyłapywaniu zanieczyszczeń toni wodnej) oraz powietrza. Ogrody pełnią również funkcję lęgową - stanowią oazę dla kaczek, łabędzi i innego ptactwa wodnego, a także dla płazów i owadów, natomiast pod powierzchnią toni wodnej - dla organizmów rzecznych.

W 2018 roku Fundacja OnWater.pl zaprojektowała i wykonała na rzece Warcie (w okolicach plaży miejskiej na Wildzie) trzy ogrody pływające pełniące funkcję filtrującą oraz lęgową. W 2019 roku kontynuujemy współpracę z Fundacją z Wrocławia. Kolejne ogrody pływające powstaną na rzece Cybinie przy Bramie Poznania.

Koordynacja projektu: Agnieszka Dziubała, tel. (61) 878 5013, agnidz@um.poznan.pl, Magdalena Ciećkiewicz, tel. (61) 878 5826, magcie@um.poznan.pl, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.