Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań

IV piętro, sekretariat pok. 350

tel. 61 878-50-10, fax. 61 878-50-15

kp@um.poznan.pl