Laur Rewitalizacji 2009

Laur Rewitalizacji 2009

Miasto Poznań otrzymało Laur Rewitalizacji 2009 w kategorii Dobra praktyka w rewitalizacji, za Miejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania - II edycja, przyznany przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji. Rozdanie dyplomów nastąpiło podczas dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 27 listopada 2010 r. w Warszawie. Laur Rewitalizacji został przyznany w tym roku po raz pierwszy, w następujących czterech kategoriach: - dobra praktyka w rewitalizacji; - dobre dla rewitalizacji; - promotor rewitalizacji; - praca dyplomowa. Został ustanowiony jako coroczna nagroda, przyznawana przez Forum Rewitalizacji za promowanie dobrej praktyki w rewitalizacji i pożytecznych pomysłów oraz jako wyróżnianie osób, którym udało się zadziałać z korzyścią dla rozwijania rewitalizacji w polskich miastach.

Laur Rewitalizacji w kategorii Dobra praktyka w rewitalizacji jest wyróżnieniem za realizowane lub przemyślane i gotowe do wdrożenia pomysły związane z rewitalizacją, opracowanie koncepcji, rozwiązania projektowe, metodyczne lub organizacyjne, za wydarzenia lub akcje - szczególnie przydatne, nowatorskie lub wyjątkowo użyteczne dla rewitalizacji. Jury Lauru Rewitalizacji uznało w tym roku, za godne tego wyróżnienia, wszystkie zgłoszone projekty. Równocześnie z Miastem Poznań otrzymały ją:

Urząd Miasta Bydgoszczy - Systemowe działania Bydgoszczy w procesie rewitalizacji z uwzględnieniem LPR dla miasta Bydgoszczy na lata 2007-2013.

Miasto Tczew - Program Rewitalizacji Miasta Tczew.

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie - Projekt Miasto Ogród.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej