Przewodnik po rozwiązaniach wspierających przyrodę

W latach 2017-2022 roku zespół z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zrealizował międzynarodowy projekt CONNECTING Nature (Program Ramowy Horyzont 2020), w ramach którego wprowadził w mieście rozwiązania oparte na przyrodzie (tzw. Nature-based solutions, NBS).

Efektem pięcioletniego projektu jest publikacja, która stanowi podsumowanie działań zespołu i jednocześnie w prosty sposób tłumaczy, czym są rozwiązania oparte na przyrodzie.

W publikacji zawarto informacje oparte zarówno na naukowych danych, jak i na praktycznym doświadczeniu, zebranym w trakcie trwania projektu CONNECTING Nature. Publikacja zawiera m.in. 17 kart pokazujących m.in. przykłady działań realizowanych przez zespół: naturalne place zabaw w poznańskich przedszkolach, instalacje edukacyjne dla przedszkoli zwane eko-demonstratorami, ogrody pływające oraz zagadnienia związane z otwieraniem przestrzeni publicznych w przedszkolach i rodzinnych ogrodach działkowych.

Celem "Przewodnika" jest pokazanie zrealizowanych już rozwiązań i inspirowanie do ich wdrażania i doskonalenia. W publikacji przedstawiono zarówno przykłady, które ze względu na skalę mogą realizować duże instytucje, ale też takie NbS, które bez problemu zastosują mieszkańcy w swoim najbliższym otoczeniu.

We współpracy z przedstawicielami wielu miejskich jednostek udało się zidentyfikować NbS realizowane w innych miejskich projektach - także one znalazły miejsce wśród kart Przewodnika. Jednocześnie, aby wzmocnić wiedzę na temat kilku rozwiązań niestosowanych dotąd w Poznaniu, przedstawiono również realizacje z innych polskich miast.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej