Śródka - podstawowe informacje

Śródka - podstawowe informacje

W ramach Śródmieścia Poznania, wybrano jako pilotażowy obszar historycznej dzielnicy Śródka. Obszar, który wraz z Ostrowem Tumskim, Chwaliszewem i Obszarem Staromiejskim posiada kluczowe znaczenie przestrzenno - funkcjonalne dla Centrum Miasta Poznania, położony jest między zachodnimi starymi dzielnicami miasta i największym poznańskim obszarem rekreacyjnym Malta oraz rozwojowymi wschodnimi terenami miasta, przy głównym śródmiejskim odcinku Warty.

Granice obszaru pilotażowego "Śródka" stanowią:

od północy - południowa granica terenów kolejowych linii Berlin - Warszawa;

od wschodu - ulica Podwale i Jana Pawła II;

od południa - rzeka Cybina;

od zachodu - zachodnia skarpa rzeki Cybiny (tzw."kanał ulgi");

Podstawowe dane:

Powierzchnia obszaru: 26,2 ha

Liczba budynków mieszkalnych: 41 (w tym 16 z usługami w parterach)

Liczba budynków o funkcjach usługowyc: 26

Liczba budynków gospodarczych: 46

Liczba mieszkańców: 1046

Liczba bezrobotnych: ok. 1201

Liczba mieszkańców korzystających z pomocy społecznej: ok. 1001

Liczba mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą: 60

Odsetek podatników PIT w pierwszej grupie podatkowej: 98%

1 Wielkości przybliżone, interpolowane na podstawie danych MOPR, PUP, Izby Skarbowej i Miejskiej Komendy Policji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej