Projekt "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu"

Projekt "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu"

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce

Kluczowym elementem projektu jest utworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego.

Celem Interaktywnego Centrum Historii będzie przekazanie odwiedzającym informacji na temat dziejów Ostrowa Tumskiego, w szczególności roli, jaką to miejsce odegrało w czasach kształtowania się Państwa Polskiego. Zadaniem Centrum jest takie zaprezentowanie historii tego miejsca, by zafascynować odwiedzającego, zaintrygować go i zachęcić do odwiedzenia zabytków Ostrowa Tumskiego. Pobyt w Centrum ma jednocześnie do tego zwiedzania przygotować, tak aby turysta będąc np. w Katedrze chciał i potrafił samodzielnie poszukiwać śladów przeszłości. Aby ten cel osiągnąć ekspozycja Centrum musi być atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy. Dlatego nie będzie to tradycyjne muzeum, gdzie eksponaty umieszczone są w gablotach i nic nie wolno dotykać. W tym muzeum wręcz wskazane będzie aktywne uczestnictwo w zwiedzaniu. Interaktywne Centrum Historii zorganizowane zostanie zgodnie ze współczesnymi trendami wystawienniczymi i wykorzystywać będzie najnowsze zdobycze techniki.

Centrum Historii pozwoli poznać odwiedzającym realia epoki Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Dzięki prezentacjom multimedialnym, projekcjom filmowym, interaktywnym makietom i wizualizacjom przenosić będzie widzów w czasie do najważniejszych momentów w historii Ostrowa Tumskiego. Ekspozycja oddziaływać będzie na wszystkie zmysły, pozwalając zwiedzającemu jak najpełniej zrozumieć realia X wieku i kolejnych epok. Zwiedzanie Centrum będzie fascynującym doświadczeniem, w którym zwiedzający będzie aktywnie uczestniczył.

Z myślą o zaspokojeniu potrzeb wszystkich odwiedzających Centrum przygotowanych zostanie kilka scenariuszy zwiedzania. Obok podstawowego, powstanie specjalny program zwiedzania dla dzieci, oparty na grach i zabawach. Zwiedzanie Interaktywnego Centrum Historii ma być dla dzieci fascynującą przygodą, w myśl zasady "uczyć bawiąc". Również dla obcokrajowców przygotowany zostanie odrębny scenariusz, który szerzej prezentować będzie tło i kontekst wydarzeń, aby tematyka zrozumiała była także dla osób nie znających historii Polski.

Interaktywne Centrum Historii mieścić się będzie w budynku zlokalizowanym na prawym brzegu Cybiny, w miejscu gdzie w XIX wieku mieściła się Śluza Tumska - jeden z elementów fortyfikacji Twierdzy Poznań. Planowany nowy obiekt ma nawiązywać stylistycznie do historycznego budynku Śluzy. Umieszczenie Centrum w tym właśnie miejscu nada mu wyjątkową symboliczną wymowę, podkreślając złożoną historię tego miejsca, doskonale odzwierciedlającą historię naszego kraju.

Budynek Centrum będzie połączony z umiejscowionym na przeciwległym brzegu rzeki przyczółkiem Śluzy Tumskiej - jedynym zachowanym elementem fortyfikacji Ostrowa Tumskiego. Obiekt ten zostanie odrestaurowany i dostosowany do potrzeb turystów.Poprzez przyczółek Śluzy turyści będą mogli bezpośrednio przejść z Centrum w kierunku Katedry i innych zabytków Ostrowa Tumskiego.


Interaktywne Centrum Historii mieścić się będzie w budynku zlokalizowanym na prawym brzegu Cybiny, w miejscu gdzie w XIX wieku mieściła się Śluza Tumska - jeden z elementów fortyfikacji Twierdzy Poznań. Planowany nowy obiekt ma nawiązywać stylistycznie do historycznego budynku Śluzy. Umieszczenie Centrum w tym właśnie miejscu nada mu wyjątkową symboliczną wymowę, podkreślając złożoną historię tego miejsca, doskonale odzwierciedlającą historię naszego kraju.

Budynek Centrum będzie połączony z umiejscowionym na przeciwległym brzegu rzeki przyczółkiem Śluzy Tumskiej - jedynym zachowanym elementem fortyfikacji Ostrowa Tumskiego. Obiekt ten zostanie odrestaurowany i dostosowany do potrzeb turystów.Poprzez przyczółek Śluzy turyści będą mogli bezpośrednio przejść z Centrum w kierunku Katedry i innych zabytków Ostrowa Tumskiego.

W celu zapewnienia turystom komfortowych warunków korzystanie z Interaktywnego Centrum Historii, projekt przewiduje też organizację infrastruktury towarzyszącej:

Na terenie Śródki powstanie punkt obsługi wycieczek obejmujący parking dla autokarów turystycznych wraz z pełnym zapleczem sanitarno - technicznym. Będzie on pełnił funkcję miejsca "pierwszego kontaktu" turysty z miastem (informacji turystycznej i podstawowych usług turystycznych) oraz umożliwi spełnienie wszystkich podstawowych potrzeb sanitarnych i socjalnych uczestników wycieczek (w tym także osób niepełnosprawnych) i załóg/kierowców autokarów.

Dla zwiększenia dostępności komunikacyjnej Centrum, projekt przewiduje przebudowę ulicy Gdańskiej, obejmującą organizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych, chodników umożliwiających pieszym bezpieczne dotarcie do Centrum, likwidacje barier komunikacyjnych i organizację obiektów małej architektury.

Kolejnym zadaniem w ramach projektu jest uporządkowanie przestrzeni wokół Centrum poprzez budowę promenady spacerowej wzdłuż Cybiny, urządzenie terenów zielonych i umiejscowienie obiektów małej architektury. Dzięki tym działaniom teren ten stanie się atrakcyjnym miejscem spacerowym i rekreacyjnym

Projekt jest realizowany w ramach Programu "Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu" oraz Miejskiego Programu Rewitalizacji.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej