MPZP Śródka

3 grudnia 2008 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 113 przy ul. Bydgoskiej 4a w Poznaniu, w związku z opracowywanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Śródka" odbyło się spotkanie przedstawicieli Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu z mieszkańcami miasta, na którym przedstawiony został projekt planu.


13 lutego 2008 r. w salce parafialnej na Ostrowie Tumskim odbyło się pierwsze spotkanie Rady Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródka".W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Oddziału Rewitalizacji WRM.


11 lipca 2007 r. ukazało się obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Śródka" w Poznaniu. Zainteresowani mogli składać wnioski do wyżej wymienionego planu, w terminie do 2 sierpnia br. Wnioski należało składać na piśmie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań.


19 czerwca 2007 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę nr XVI/128/V/2007 ws. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródka", obejmującego obszar pilotażowy Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej