Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - projekt zrealizowany w ramach ZPORR

Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Bydgoska w Poznaniu - I etap

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących mieszczący się przy ul. Bydgoskiej funkcjonuje od 1832 r. w 7 zabytkowych obiektach, będących kiedyś siedzibą zakonu reformatów. Wpisane do zabytku rejestrów budynki stoją tu w niemal niezmienionej formie od połowy XVII wieku. Funkcjonujący do dziś kościół pw św. Kazimierza został wzniesiony w 1681 i jest obecnie własnością parafii polsko-katolickiej.

Na początku 2007 roku przystąpiono do renowacji liczących ponad 300 lat budynków zwiększając tym samym potencjał rozwojowy Śródki i robiąc kolejny krok w kierunku utworzenia wysokiej jakości strefy publicznej w Poznaniu.


I etap projektu zakłada cykl działań prowadzonych w zabytkowym zespole obiektów i obejmuje szereg robót budowlano - technicznych. Wiążę się one m.in. z remontem dachu i odnową elewacji, remontem kominów i wykonaniem instalacji odgromowej i uziemiającej. W dalszych etap przewidziano także prace nad poprawą ładu przestrzennego boisk szkolnych oraz terenów do nich przyległych. Działanie ma charakter wieloaspektowy, obejmuje zagadnienia oświatowo - dydaktyczne, turystyczne oraz społeczno-gospodarcze, co niewątpliwie może stanowić czynnik silnie wpływający na powodzenie realizacji działania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji I etapu 2006-2008

Wartość projektu: 913 135 PLN

Kwota dotacji z EFRR i budżetu państwa: 763 002,22 PLN

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej