Most Cybiński - projekt zrealizowany w ramach ZPORR

Budowa Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu

Budowa mostu Cybińskiego łączącego Śródkę z Ostrowem Tumskim jest projektem pilotażowym pierwszej edycji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Projekt stanowi przykład działania skierowanego na poprawę funkcjonowania historycznych układów urbanistycznych, które w wyniku nieprzemyślanych decyzji planistycznych lat 60/70 (wyznaczenie tzw. Trasy Chwaliszewskiej) utraciły swoje szanse na rozwój.

Uzyskane w ten sposób odtworzenie historycznej przeprawy przez Cybinę przyczyni się do połączenia starej dzielnicy Śródki z Ostrowem Tumskim, i dalej ze Starym Rynkiem, w ramach Traktu Królewsko-Cesarskiego (prowadzącego od Komandorii, przez Śródkę, Ostrów Tumski, Chwaliszewo, Stare Miasto i dziewiętnastowieczne centrum do Jeżyc).


Do realizacji projektu postanowiono wykorzystać przęsło starego mostu św. Rocha, które od czasu rozbiórki aż do tej pory spoczywało nad kanałem ulgi Warty. Przedsięwzięcie przesunięcia 400-tonowej konstrukcji rozpoczęło się na początku września 2007 roku. Obiekt ten został ustawiony na specjalnych wózkach i przy pomocy wyciągarek przemierzał od 30 do 100 m na dobę, po torach kolejowych ułożonych na obu brzegach kanału. Przęsło dotarło do mostu Mieszka I pod koniec września i rozpoczęła się najbardziej spektakularna i skomplikowana część inwestycji. W związku z tym, w dniach 28 września - 1 października most Mieszka I był zamknięty dla ruchu pojazdów.

Stary most św. Rocha został ustawiony na trzymetrowych podporach na wysokości mostu Mieszka I, na którym zdemontowane zostały barierki zabezpieczające, słupy oświetleniowe i sieć trakcji tramwajowej. 29 września przęsło starego mostu wciągnięto na most Mieszka I przy wykorzystaniu specjalnych siłowników, wypożyczonych od Polskich Kolei Państwowych. Proces ten kontynuowano także w ciągu następnego dnia. 1 października przęsło mostu św. Rocha zostało opuszczone z podpór, a w ciągu kilku kolejnych dni było transportowane po szynach kolejowych do docelowego miejsca przeprawy nad rzeką Cybiną. W tym samym czasie trwały prace związane z przygotowaniem przyczółków pod nowy most. Dnia 25 października 2007 roku Most Cybiński został umieszczony w miejscu jego przeznaczenia.


Projekt, który oficjalnie nosi nazwę "Budowa Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu" został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu

Okres realizacji projektu 2006-2007

Wartość projektu: 8 604 609,98 PLN

Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa: 7 313 918,47 PLN

Realizatorem inwestycji i zarządcą obiektu jest Zarząd Dróg Miejskich.


Zgodnie z uchwałą nr XXVI/254/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2007 roku, nowy most nad rzeką Cybiną nosi nazwę most Biskupa Jordana, pierwszego biskupa Polski.

Most został oficjalnie otwarty 7 grudnia 2007 r.


Most Biskupa Jordana - podstawowe dane geometryczne

Rozpiętość teoretyczna 70,0 m

Długość całkowita 72,30 m

Szerokość całkowita 14,878 m

Wysokość 9,495 - od dolnej krawędzi do górnej krawędzi konstrukcji

Rozstaw poprzeczny łuków 9,53 m

Wysokość dźwigarów głównych od 1775 mm do 1835 mm

Masa całkowita 360 t

Nity 48986 sztuk.


Z okazji rocznicy oddania do użytku mostu bpa Jordana na rz. Cybinie, Urząd Miasta Poznania wydał folder pt. "Most Biskupa Jordana szansą dla Śródki", będący uzupełnieniem broszury Rady Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady wydanej w 2002 r. pt. "Most Cybiński szansą dla Poznania".

Folder opisuje ponadtysiącletnią historię przepraw mostowych przez rz. Cybinę, a także informacje dotyczące budowy nowego mostu bpa Jordana, która pozwoliła na odtworzenie po 40 latach historycznego połączenia komunikacyjnego między dwoma najstarszymi obszarami miasta: Śródką i Ostrowem Tumskim.

Folder, jako wydawnictwo jubileuszowe nie jest powszechnie dostępny w wersji drukowanej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej