Gra strategiczna "Re-wita Ostrówek" 2009

Gra strategiczna "Re-wita Ostrówek" 2009

19 i 20 marca 2009 r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Bydgoskiej 4a na Śródce, odbyła się innowacyjna gra strategiczna Futur City Game pt. "Re-wita OStrówek", dotycząca rewitalizacji ulicy Ostrówek.

Organizatorami gry byli: Rada Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady, British Council, Pro Design oraz Biuro Kształtowania Relacji Społecznych wraz z Wydziałem Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania. Patronat medialny nad tym projektem objął miesięcznik Architektura.

Wizja w terenie

Metodologia gry "Miasto przyszłości", będąca częścią projektu "Creative Cities" ("Kreatywne miasta"), opracowana została przez British Council i przeprowadzona w kilkunastu metropoliach świata m.in. Oslo, Glasgow, Bogocie. Jej efektem jest realizacja najlepszych koncepcji na ożywienie ulic, dzielnic czy całych miast i poprawa warunków życia mieszkańców. Najlepiej ocenione pomysły na rewitalizację ul. Ostrówek na Śródce, stanowić będą element Miejskiego Programu Rewitalizacji i mają realną szansę na wdrożenie.

Rozpoczęcie gry

Przedmiotem poznańskiej gry było znalezienie pomysłów na zagospodarowanie i ożywienie ul. Ostrówek w dzielnicy Śródka, która leży w sąsiedztwie katedry i nowego mostu biskupa Jordana, na linii Traktu Królewsko-Cesarskiego obejmującego główne zabytki miasta.

W grze wzięli udział reprezentanci różnych środowisk: mieszkańcy Śródki, architekci, urbaniści, artyści, socjologowie, projektanci, stowarzyszenia pozarządowe, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Pro Design.

Przygotowania do gry

"Jakie są najważniejsze problemy?"

Praca w zespołach

Projekt miał formę dwudniowych warsztatów. Całą grą zarządzał Mistrz Gry - Monika Komorowska, która przeprowadzała uczestników przez tzw. 10 kroków gry:

ocena problemów globalnych,

ocena problemów lokalnych danego miejsca,

ocena perspektyw miasta w aspekcie: gospodarczym, społecznym, ekologicznym, kulturowym,

opracowanie pomysłów na przyszłość,

nadawanie pomysłom priorytetów,

prezentacja pomysłów,

przygotowanie do testowania pomysłów w terenie,

testowanie wśród specjalistów, mieszkańców, urzędników, obserwatorów w celu ulepszenia projektów,

przygotowanie i prezentacja ostatecznych pomysłów.


Gracze otrzymali zestaw narzędzi pomocnych w realizacji zadań i dokumentowaniu ich ustaleń. Ostatnim krokiem, w którym wzieli udział zarówno grający, jak i obserwatorzy to ocena wszystkich wypracowanych koncepcji. Kryteria, jakie były brane pod uwagę to m.in.:

atrakcyjność - czy są pomysłowe?

innowacyjność - czy stworzą nową jakość?

zbieżność z wyzwaniami lokalnymi i globalnymi,

związanie ze społecznością - czy znajdą wsparcie ludzi?

trwałość - czy będą wywierać trwały i pozytywny wpływ?

możliwość wykonania - czy dysponujemy zasobami, które umożliwią ich realizację?

Współzawodnictwo było bardzo wyrównane. Owocem zespołowej pracy przedstawicieli różnych środowisk jest pięć kreatywnych pomysłów na takie zagospodarowanie ulicy, które może godzić zamierzenia miasta z potrzebami mieszkańców dzielnicy. Zwycięskim projektem okazała się "Brama Sztuki".


Zwycięska wizja: BRAMA SZTUKI

Inspiracją dla projektu stał się widok ul. Ostrówek z mostu bpa Jordana. Zgodnie z zaproponowaną koncepcją Brama Sztuki miałaby zachęcić mieszkańców miasta do wejścia i poznania Śródki. Propozycja Brama Sztuki zakłada wykorzystanie wolnych działek przy ulicy Ostrówek, od strony wejścia na Śródkę z mostu biskupa Jordana, do stworzenia tam przestrzeni do działań artystycznych i kulturalnych. Twórcy (asystent na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, projektantka, artystka ze Stowarzyszenia Środek Świata, specjalistka od edukacji artystycznej i mieszkanka Śródki - socjolog, przedstawiciel Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pracownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej) zaproponowali powstanie tymczasowej konstrukcji z rusztowań i plandek, której elewacja stałaby się bramą do Śródki, widoczną z daleka i zachęcającą do jej odwiedzenia poprzez prezentowane tam prace artystów, czy ogłoszenia dotyczące odbywających się tam wydarzeń. Wieczorami brama mogłaby stać się ekranem dla kina plenerowego, wypełniając lukę po ewentualnym zamknięciu kultowego kina Malta. Uczestnicy zwrócili uwagę na możliwość finansowania projektu poprzez współpracę z małymi inwestorami, np. firmami budowlanymi, które udostępniłyby materiały za możliwość umieszczenia reklamy, która nie byłaby jednak wielkim reklamowym billboardem oraz niski koszt proponowanego rozwiązania, co mogłoby pozwolić na kolejne działania rewitalizacyjne w tej dzielnicy. W projekcie znalazły się także pomysły wspierające lokalne rzemiosło czy utworzenia galerii i kawiarni, które przyciągną na Śródkę mieszkańców Poznania. Oprócz działań oddolnych grupa wskazała na konieczność stworzenia systemowych rozwiązań finansowo-prawnych dot. rewitalizacji w Poznaniu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej