Społeczna koncepcja zagospodarowania Śródki 2007

Społeczna koncepcja zagospodarowania Śródki 2007

16 lipca 2007 r. przekazano do wydziałów i jednostek miejskich, biorących udział w procesie tworzenia mpzp, opracowane wraz z Radą Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady "Założenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródka wynikające ze Społecznej Koncepcji Zagospodarowania Śródki oraz wniosków i propozycji lokalnej społeczności".

Załączniki


10 - 25 kwietnia 2007 r., w siedzibie Centrum Ekonomii Społecznej (CES) przy ul. Rynek Śródecki 3, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00 można było zapoznać się ze wstępną społeczną koncepcją zagospodarowania Śródki, którą zamieszczamy poniżej. Koncepcja ta, została przygotowana w ramach realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji, przez Radę Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady.

W tym czasie, można było składać własne propozycje dotyczące zagospodarowania Śródki. W siedzibie CES, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, dyżurowali pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta, którzy udzielali wszelkich informacji na ten temat.

Podczas konsultacji zebrano w sumie 16 propozycji, zapytań mieszkańców dotyczących przygotowanej koncepcji, a także ogólnych założeń rewitalizacji, planowanych przedsięwzięć i możliwości dofinansowania prac remontowych w budynkach mieszkalnych.

Po zapoznaniu się z zaproponowanymi rozwiązaniami dotyczącymi zagospodarowania Śródki, odbyła się dyskusja publiczna nad przygotowaną społeczną koncepcją, 25 kwietnia br. w świetlicy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego przy ul. Bydgoskiej 4a w Poznaniu.

Wszystkie zgłoszone propozycje, uwagi dotyczyły przede wszystkim problemów komunikacyjnych, planowanej zabudowy, zagospodarowania pól inwestycyjnych, punktów handlowo-usługowych, zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz połączeń funkcjonalno-przestrzennych Śródki z sąsiednimi terenami w ramach Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej