Konkurs na zagospodarowanie Śródki 2009

Konkurs na zagospodarowanie Śródki 2009

23 stycznia 2009 r. rozstrzygnięto konkurs na projekt zagospodarowania przestrzeni południowej części Śródki w Poznaniu wraz z programem funkcjonalno-przestrzennym zorganizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania.

Zwyciężyła praca zespołu autorskiego "Wędrowni Architekci" z Poznania.

Konkurs miał charakter zamknięty. Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania zaprosiły do przygotowania opracowania cztery zespoły.

Zadaniem projektantów był projekt urbanistyczny południowej części Śródki: po obu stronach ul. Prymasa Wyszyńskiego, od mostu Chrobrego do ronda Śródka, oraz pomiędzy ul. Podwale i rz. Cybiną do Malty w celu połączenia funkcjonalno-przestrzennego obydwu, rozdzielonych ul. Wyszyńskiego, części Śródki. Przywrócenie klimatu dawnej Śródki i ożywienie tego terenu to jeden z celów Miejskiego Programu Rewitalizacji. W jego ramach realizowanych jest szereg działań zmierzających do uczynienia z zaniedbanej dzisiaj Śródki obszaru atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

W skład jury wchodzili: Andrzej Nowak - dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury (przewodniczący Sądu Konkursowego); Lech Podbrez z Wydziału Rozwoju Miasta; Elżbieta Janus - dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej; Gabriela Klause - SARP (sędzia referent); Maria Strzałko - Miejski Konserwator Zabytków; Gerard Cofta - Rada Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady; Anna Bandach - WUiA, sekretarz bez prawa głosu. Do zaopiniowania prac poproszono również ekspertów: dr Sławomira Palickiego z Akademii Ekonomicznej oraz dr Marka Nowaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Jury konkursowe podjęło decyzję o przyznaniu I i II nagrody oraz wyróżnień.


W konkursie zwyciężył projekt zespołu autorskiego "Wędrowni Architekci". Największym atutem pracy był świeży, innowacyjny pomysł reintegracji północnej i południowej części Śródki, charakteryzujący się zintegrowanym planowaniem oraz uwzględniający aspekty ekonomiczne. Projekt przedstawiał ideę zainicjowania procesu inwestycyjnego, napędzającego rozwój, dbałość o wszelkie walory przestrzeni, podkreślenie wartości historycznego układu urbanistycznego oraz propozycję uspokojenia trasy Estkowskiego - Wyszyńskiego poprzez wyłączenie z ruchu jednej z jezdni i zmianę jej dotychczasowego przebiegu. Dużym atutem koncepcji Wędrownych Architektów było uwzględnienie struktury własnościowej.

Pracami zespołu Wędrownych Architektów kierował dr inż. arch. Radosław Barek, a w skład zespołu weszli: mgr inż. arch. Cezary Czemplik, mgr inż. arch. Anna Brudzyńska, mgr inż. arch. Ryszard Gafling - Gierczyński, mgr inż. arch. Juliusz Dudniczek. (www.wedrowniarchitekci.republika.pl)

Załączniki


Interesujące rozwiązania znalazły się również w projekcie, który zajął drugie miejsce.


Zespół holenderski ze studia Kuiper Compagnons z Rotterdamu proponował ul. Prymasa S. Wyszyńskiego przekształcić w obsadzony drzewami Bulwar Poznański, w ciekawy sposób rozwiązał problem dworca autobusowego, włączając go w strukturę zabudowy śródmiejskiej poprzez ukrycie pod płytą oraz powiązanie go z zabudową mieszkaniową i usługową. Śródka została potraktowana jako wyspa w środku miasta, zwrócono zabudowę w stronę rzeki oraz wykorzystano bliskość wody i okolicznych terenów zielonych. W skład zespołu weszli: arch. krajobrazu Edwin van der Hoeven - lider projektu, arch. krajobrazu Gijs van den Boomen, arch. Edyta Wiśniewska, arch. krajobrazu Mark Niesten, projektant Dennis Ezendam, projektant Chris Jones, projektant Mike Verhaert.

Załączniki


Jury konkursowe bardzo wysoko oceniło pomysły na zagospodarowanie Śródki wszystkich czterech zespołów, pozostałym zespołom przyznano więc wyróżnienia równorzędne.


Zespół z Politechniki Poznańskiej w składzie: dr hab. inż. arch. Ewa Cichy - Pazder, dr inż. arch. Rafał Graczyk, mgr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak, mgr inż. arch. Dominika Pazder, mgr inż. arch. Anna Rybarczyk - Robak, studenci WAPP: Małgorzata Ruszała, Dominik Stempniak, Michał Weis, Michał Wicherek został wyróżniony za realistyczne podejście do całości założenia, podwyższenie jakości zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie przestrzeni i uzupełnienie struktury istniejącej zabudowy, wykorzystanie istniejącego ekonomicznego potencjału terenu poprzez dużą gęstość proponowanej zabudowy, zaznaczanie w przestrzeni śladu ul. Zaułek Katarzyński oraz uspokojenie trasy Estkowskiego - Wyszyńskiego poprzez wyłączenie z ruchu jednej z jezdni i zmniejszenie przekroju ulicy.

Załączniki


Drugi wyróżniony zespół w składzie: arch. Eryk Sieiński, arch. Stefan Wojciechowski, współpraca: arch. Anna Sieińska, arch. Anna Krysztofiak został wyróżniony za szerokie powiązanie Śródki z otoczeniem uwzględniające szczególnie warstwę komunikacyjną oraz podobnie jak Zespół Politechniki Poznańskiej za podwyższenie jakości zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie przestrzeni i uzupełnienie struktury istniejącej zabudowy, wykorzystanie istniejącego ekonomicznego potencjału terenu poprzez dużą gęstość proponowanej zabudowy, zaznaczanie w przestrzeni śladu ul. Zaułek Katarzyński oraz uspokojenie trasy Estkowskiego - Wyszyńskiego poprzez wyłączenie z ruchu jednej z jezdni i zmniejszenie przekroju ulicy.

Załączniki


Wytyczne pokonkursowe zostaną uwzględnione przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródki w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej