Monitoring wizyjny - projekt zrealizowany w ramach MPR

Monitoring wizyjny - projekt zrealizowany w ramach MPR

Budowa systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Śródki, Ostrowa Tumskiego i Chwaliszewa

Budowa systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Śródki, Ostrowa Tumskiego i Chwaliszewa jest projektem realizowanym w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji - druga edycja oraz Programu Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu.

W 2000 r. Miasto wspólnie z Policją podjęło inicjatywę zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa publicznego polegającą na budowie w mieście systemu monitoringu wizyjnego. Uznano, że monitoring wizyjny stanowi doskonałe narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania. Budowa systemu monitoringu wizyjnego jest projektem wspierającym realizację innych działań z zakresu rewitalizacji, a celem jest zapobieganie niszczeniu pozytywnych skutków tych działań. Projekt ma również na celu wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców dzielnicy, a także wśród turystów odwiedzających Śródkę.

Działania zmierzające do realizacji projektu zostały zapoczątkowane w 2006 r. od przygotowania dokumentacji technicznej projektu i instalacji monitoringu wizyjnego na Rondzie Śródka.

Pierwszy etap przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, realizowany będzie w okresie od kwietnia do czerwca 2008 roku. Zakres prowadzonych prac obejmować będzie instalację 7 kamer obrotowych zlokalizowanych wzdłuż Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu na odcinku od Ronda Śródka do ulicy Wielkiej wraz z budową kanalizacji teletechnicznej.

Lokalizacja kamer:

kamera nr 1 - narożnik ul. Bydgoska / ul. Ostrówek

kamera nr 2a - wejście na most Biskupa Jordana od strony rynku Śródeckiego

kamera nr 2b - plac Katedralny

kamera nr 3 - narożnik ul. Wyszyńskiego / ul. Marii Panny

kamera nr 4 - narożnik ul. Wyszyńskiego / ul. Chwaliszewo

kamera nr 5 - narożnik ul. Chwaliszewo / ul. Czartoria

kamera nr 6 - narożnik ul. Garbary / ul. Wielka.

Obecnie trwają procedury przygotowania dokumentów przetargowych na realizację II etapu rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego wzdłuż Traktu Królewsko-Cesarskiego.

Projekt finansowany jest w całości z budżetu miasta Poznania

Okres realizacji I etapu: kwiecień - czerwiec 2008 r.

Wartość projektu: 935 100 PLN

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej